– Mer komplekst enn jeg hadde sett for meg

fre. 04 nov.
Studentbolig/Bø/Campus Bø studentboliger/Eksteriør/eksterior_ssn_logo-7445_gwn4gl

Visste du at SSNs styreleder er student? Reidar Skoglund-Jørgensen har nå startet på sitt andre år som leder av SSNs styre.

Gjenvalgt som styreleder i SSN

Han er nemlig gjenvalgt som styreleder i SSN, og er nå i full gang med en ny styreperiode. Reidar er bosatt i Tjølling og tar en næringsmaster i regnskap og revisjon på USN.

Vi har tatt en prat med Reidar for å høre hvordan det siste året har vært og hva han tenker er viktig fremover.

Reidar Skoglund Jørgensen, styreleder i SSN
Styret i SSN

SSNs styre består av studenter, ansatte i SSN og ansatte i USN. Reidar Skoglund-Jørgensen er styreleder.

Hvordan har det siste året vært, og hva har overrasket deg mest?

– Det første året har vært spennende og veldig lærerikt. Jeg har fått mye mer kunnskap og innsikt i alt SSN jobber med - og det er så mye mer komplekst enn jeg hadde sett for meg. Konkrete og kanskje "enkle ønsker" fra studentene må vurderes i et helhetlig perspektiv, og vi må ta valg som også gagner SSN - og dermed studentene - på sikt. Ønsker fra studentene som kan oppfattes som relativt "enkle" å innfri må veies opp mot hva som er det beste for studentene - både i dag og fremover.

– Det har også overrasket meg hvor kompleks og tidkrevende en byggeprosess kan være og alt det byråkratiske som følger med og hvor tungt dette systemet kan være til tider. Det er virkelig ikke "bare å bygge noen nye boliger"!

SSNs studentboliger

Hva tenker du er viktig hvis man skal sitte i styret i SSN?

– Man bør ha en sak eller flere som man brenner litt for, kunne løfte blikket og prøve å se helheten og ha litt tålmodighet - det er ikke alt som går så fort som man ville ønsket.

Hvilke saker er du spesielt opptatt av, og hva er viktig for styret fremover?

– Boliger og boligbygging. Jeg er veldig opptatt av at det må gjøres endringer og legges til rette for at man enklere kan komme i gang med boligprosjekter, her må det jobbes politisk.

– Psykisk helse er også viktig både nå og fremover, spesielt sett i lys av SHoT-undersøkelsen. Etter flere år med pandemi er det mange studenter som enten ikke har hatt den beste opptakten til studenttilværelsen med videregående på hjemmeskole, eller de har ikke fått den starten på studenttilværelsen som de burde hatt. Mange er fortsatt skadelidende, og vi må ta konsekvensene. Det er flott at vi har samtaletilbudet og ikke minst er satsningen på helsefremmende arbeid veldig viktig.

– Jeg er også spent på den nye strategien. Bærekraftsløftet som gjøres nå er noe både styret og jeg er genuint opptatt av og i tillegg skjer det stadig mye spennende på teknologifronten.

SSN Helse er todelt:

  1. Samtaletjenesten, hvor studenter tilbys gratis samtaleterapi og diverse gratis kurs i regi av SSN Helses terapeuter.

  2. Avdeling for Helsefremmende og forebyggende - en ny avdeling bestående av et team med rådgivere som jobber tett på studentene på alle campuser, samt trivselsverter som arbeider i studentboligene og en rådgiver for studentforeninger.

Gå til SSN Helse.

Helt til slutt - er det noe du vil legge til?

– Ja, da må jeg bare få si at jeg er kjempestolt av organisasjonen jeg er styreleder for! Jeg har også sett hvordan de ansatte har vært fleksible og positive gjennom hele pandemien, det er beundringsverdig hvordan de ansatte i SSN har stått på.

Se hele SSNs styre.