Helserefusjon = penger tilbake for helseutgifter

fre. 22 okt.
Film 2021 - Helsefremmende/SSN-film_-_Helse_Still008_f9foo6

Har du hatt utgifter til lege, fysioterapeut, tannlege, psykolog eller lignende? Da kan du få tilbake en del av pengene!

Søk om helserefusjon

Økonomisk støtte

Dersom du som student får store utgifter til helse/tannhelse som ikke dekkes av det offentlige, kan du søke om økonomisk støtte fra SSN. Vi gir hvert år omkring 1,2 millioner i helserefusjon til "våre" studenter.

To frister i året

Studieåret deles inn i to semestre: høst og vår. Etter at et semester er avsluttet, går fristen for å søke om helserefusjon ut for det semesteret som har vært. Du trenger ikke vente til fristen, men kan levere søknad fortløpende.

Frister for helserefusjon

Vårsemester:

1. august samme år (gjelder utgifter fra 1.1 - 30.6).

Høstsemester:

1. februar påfølgende kalenderår (gjelder utgifter fra 1.7 - 31.12).

Søknader behandles fortløpende og minst en gang per måned. Dokumentasjon er viktig! Husk å holde orden på kvitteringer for helseutgifter, disse må vedlegges søknaden.

Du søker ved å logge deg inn eller registrere deg på Min side, og fylle ut søknadsskjema der.

Alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen Vestfold og Telemark eller Fagskolen i Viken, som har betalt semesteravgift og dermed har gyldig studentbevis, kan søke om refusjon av helseutgifter.

Les mer om helserefusjon.

Retningslinjer for refusjon av helseutgifter.

Du kan få helserefusjon for en rekke av egenandelene du har betalt til ulike behandlere. For å se hvilke tjenester ordningen gjelder for, les Retningslinjer for refusjon av helseutgifter. Her finner du også informasjon om hvor mye du kan få refundert, annen generell info og hvordan du kan klage på vedtak.