Barnehage

man. 04 sep.
Barnehage/iphone-bilde_5_b5zjyu

SSN driver studentbarnehagen på Notodden. Her finner du informasjon om denne, samt lenker til de ulike kommunenes søkeportaler for barnehageplass.

Sætreåsen Barnehage: Studentbarnehagen på Notodden

Sætreåsen barnehage ligger i skogkanten, tett på USN Campus Notodden. Barnehagen har to avdelinger: Grønn avdeling for barn i alderen 0-3 år og blå avdeling for barn i alderen 3-6 år.

Alle er velkomne til å søke barnehageplass, men barn av studentforeldre prioriteres ved opptak.

Barnehagen ligger nært universitetets lokaler, noe som gir oss mulighet for å la barna utfolde seg i gymsal, vi har vanntilvenning/svømmeopplæring for de eldste barna og får i perioder være med i studentenes praktiske oppgaver. Eksempler kan være naturfagsprosjekter, som etablering av kjøkkenhage, eller ulike kunst eller drama-prosjekter.

Søk om barnehageplass i Notodden
Sætreåsen Studentbarnehage Notodden

Sætreåsen Barnehage har to avdelinger og er beliggende i naturskjønne omgivelser med kort vei til universitetet.

For deg som er student har Sætreåsen noen ekstraordinære tilbud:

  • Utvidet åpningstid ved studierelaterte behov.

  • Alternative løsninger for syke barn på eksamensdag.

  • Nettverk for studentforeldre.

  • Barnehageplass ved nettbaserte/samlingsbaserte studier.

Tove Helene Grøgård

Styrer, Sætreåsen Barnehage (Meheiavegen 70, 3679 Notodden) [email protected]

Om Sætreåsen Studentbarnehage

  • Alle barn skal medvirke i sin egen hverdag, og møte voksne som har en lyttende holdning. Våre ansatte er dyktige, erfarne og faglig oppdaterte. De har et stort engasjement for jobben sin, og er opptatt av å tilby kvalitet, verdier og opplevelser for deg og barnet ditt. Det å bli godt kjent, og å føle trygghet og tilhørighet, ser vi som et viktig fundament for at barna skal trives og ha morsomme og lærerike dager i barnehagen. 

  • Vi har i flere år hatt fokus i vårt arbeide på relasjonene mellom barn/barn og barn/voksen. Utgangspunktet for dette arbeidet er «trygghetssirkelen» (Circle Of Security - COS).

  • I vår strategiske plan har vi som mål å bli være en helsefremmende barnehage. Dette innebærer å ha fokus på fysisk aktivitet og bevegelsesglede, kosthold og matglede. Barnehagen ønsker å jobbe sammen med foreldre og barn for å få kjennskap og erfaring med sammenheng mellom fysisk aktivitet, sunt kosthold og læring, helse og trivsel.

  • Vi benytter MyKid, en app som blant annet gir god flyt mellom hjemmet og barnehagen, og er en trygg måte å dele bilder av barna på.

Åpningstider:

Åpningstiden er fra 07.00-16.30. Ved studierelaterte behov kan utvidet åpningstid avtales.

Kontakt blå avdeling (3-6 år):

Telefon: 902 29 467

Kontakt grønn avdeling (0-3 år):

Telefon: 902 19 849

Besøksadresse:

Meheiavegen 70, 3679 Notodden.

Postadresse:

Postboks 155
3679 Notodden

Makspris

Barnehagen følger statens makspris som fra 01.01.23 er kr 3000 for fulltidsplass.

Kostpenger på kr 350,- kommer i tillegg og inkluderer to måltider og frukt per dag, varmmat en gang i uka.

På kommunens nettsider kan du søke om redusert betaling

Du kan ha rett på redusert betaling for barnehageplass. Husholdningens brutto årsinntekt må være lavere enn kr 550 000 for å få redusert foreldrebetaling.

Søk om redusert betaling her (velg Familie og barn i skjemaoversikten).

Barnehager ved de ulike campusene

Mellom skolebygg og fantastiske lekeområder ligger Bøhamna barnehage, der barn av studenter prioriteres ved tildeling hvert år.

For mer informasjon om kommunale barnehager, samt søknad om barnehageplass, se Bø kommunes nettside.

Informasjon om og søknadsskjema til barnehager i Drammen finner du hos Drammen Kommune.

Risteigen barnehage - tilpasset studenter og deres barn

Risteigen barnehage eies og drives av Læringsverkstedet AS. Barnehagen har et tilbud tilpasset studenter og deres barn. Kontakt barnehagen for nærmere informasjon.

Andre barnehager i Kongsberg og søknadsportal finner du hos Kongsberg Kommune.

I Porsgrunn Kommune er Vallermyrene Barnehage spesielt godt tilrettelagt for studenter og deres barn. Vallermyrene Barnehage er også lokalisert i kort avstand fra Campus Porsgrunn.

For mer informasjon om barnehager i Porsgrunn se kommunens nettside.

For informasjon om barnehager på Ringerike, se Ringerike Kommunes egne nettsider.

For glade og aktive barn

Borre Student- og Idrettsbarnehage AS eies og drives av Læringsverkstedet AS og er den barnehagen som ligger nærmest Campus Vestfold/Bakkenteigen. Barnehagen har et tilbud tilpasset studenter og deres barn. Kontakt barnehagen for nærmere informasjon via nettsiden deres.