Dette er SSN

tir. 20 feb.
Film 2021 - Helsefremmende/SSN-film_-_Helse_Still004_ttodmf

SSN er her for å bidra til et godt studentliv for deg! Vår visjon er: Et godt studentliv - for alle, for alltid.

Studentenes velferdsorganisasjon

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er studentenes velferdsorganisasjon, det vil si at vi tilbyr studentboliger, kantiner og kafeer, treningssentre, bokhandler, helsetjeneste og diverse studentgoder.

Alle som har betalt semesteravgift og som er studenter ved følgende studiesteder kan benytte seg av SSNs velferdsgoder:

Se filmen vår "Et godt studentliv i Sørøst-Norge":

Et godt studentliv i Sørøst-Norge.

Delvis finansiert av semesteravgift

Semesteravgiften er med på å finansiere tilbudene våre:

Betalt semesteravgift = gyldig studentbevis

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter som melder seg opp til eksamen. Den er med på å dekke drift av studentsamskipnaden og eventuelt utgifter til kopi og utskrifter. Når semesteravgiften er betalt er studentbeviset ditt gyldig.


Det er utdanningsinstitusjonen som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Hvis du har spørsmål om innbetaling, frister, bekreftelse på at du er registrert som student og lignende må du derfor ta kontakt med studiestedet ditt og ikke SSN.

Betalingsfrist for semesteravgiften:
  • 1. september for høstesemesteret

  • 1. februar for vårsemesteret

Les mer om semesteravgift hos USN.

En lovfestet organisasjon

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er hjemlet i Lov om Studentsamskipnader, som sier at studentsamskipnadens oppgave er å yte velferdstjenester til studentene ved studieinstitusjonen.

Overskuddet går tilbake til studentene

Vårt velferdstilbud finansieres gjennom semesteravgift, direkte statsstøtte, støtte og fristasjon fra utdanningsinstitusjonene (gratis lokaler i institusjonenes bygninger). Et overskudd tilbakeføres til driften, for å lage bedre eller nye tjenester til studentene.

I SSNs styre har studentene flertall og styrelederen er også en student.

Les mer om SSNs styre her.

Mer om studentsamskipnader hos Samskipnadsrådet