Semesteravgiften

tor. 06 jun.
Mat og drikke/Studenten, Bø/kafe_studenten-3741_thnubi

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som må betales av alle studenter tilknyttet SSN. Du betaler en gang i halvåret.

Betalingsfristene for semesteravgiften:

  • Høstsemesteret: 1. september

  • Vårsemesteret: 1. februar

Avgiften er tredelt og SSNs andel er for tiden på 550 kroner.

USN-studenter betaler i tillegg en kopiavgift og en valgfri SAIH-avgift, og andre studiesteder kan også ha egne avgifter lagt til semesteravgiften.

Semesteravgiften vurderes hvert semester og summen kan endres.

Husk å betale semesteravgiften

  • Alle som melder seg opp til eksamen må ha betalt semesteravgift for å kunne ta eksamen.

  • Studentbeviset ditt er først gyldig når semesteravgiften er betalt.

  • Har du søkt lån fra Lånekassen, vil dette først utbetales når semesteravgiften er betalt.

Betaling av semesteravgift er fastsatt i Forskrift om studentsamskipnader.

Hva får jeg igjen for semesteravgiften til SSN?

Semesteravgiften finansierer blant annet SSNs helsetilbud med gratis samtaletjeneste, helserefusjon, kurs, helsefremmende og forebyggende tjenester, og økonomisk støtte til studentaktiviteter (studentmidler).

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN) er studentenes stemme og er med på å bestemme både semesteravgiftens størrelse og hvordan semesteravgiften skal brukes.

Du kan tenke på semesteravgiften som en medlemskontingent som betales for å være medlem av SSN. Når den er betalt får du automatisk tilgang til alle de gratis studentgodene dine OG du får studentpriser på de tjenestene som ikke er gratis.

Spørsmål om semesteravgiften og innbetaling?

Det er utdanningsinstitusjonen som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Hvis du har spørsmål om innbetaling, frister, bekreftelse på at du er registrert som student og lignende må du derfor ta kontakt med studiestedet ditt og ikke SSN.

Om SSN