SSNs styre

tor. 17 nov.

Studentene bestemmer! SSNs styre har ni medlemmer, hvor fem er studentvalgte representanter, inkludert styreledervervet.

Medlemmer i styret 2022/2023

Styreleder:

Reidar Skoglund-Jørgensen (studentrepresentant)
E-post: [email protected]

Styremedlemmer:

Nils Herman Lien Håre (nestleder, studentrepresentant)
Hyndla Anais Aira (studentrepresentant)
Tom-Ole Skaar (studentrepresentant)
Aleksander Flaktveit (studentrepresentant)
Ingvild Marheim Larsen (USN)
Per Eirik Lund (USN)
Lisbeth Varpe (ansattrepresentant SSN)
Cecilie Grut (representant SSN)
Petter Kristian Maasø (1. vararepresentant for studentene)

Styret i SSN

SSNs styre fra venstre: Cecilie Grut, Lisbeth Varpe, Tom-Ole Skaar, Reidar Skoglund-Jørgensen, Ingvild Marheim Larsen, Hyndla Anais Aira, Per Eirik Lund og Nils Herman Lien Håre.