SSNs styre

tor. 02 des.

Studentene bestemmer! Av SSNs styres ni medlemmer, har studentene fem studentvalgte representanter, som også inkluderer styreledervervet.

Medlemmer i styret 2021/2022

Styreleder:
Reidar Skoglund-Jørgensen (studentrepresentant)
E-post: [email protected]

Styremedlemmer:
Hyndla Anais Aira (studentrepresentant)
Chalak Kadri (studentrepresentant)
Aleksander Flaktveit (studentrepresentant)
Johnny Thorsen (ekstern representant, oppnevnt av SDSN)
Ingvild Marheim Larsen (USN)
Per Eirik Lund (USN)
Lisbeth Varpe (ansattrepresentant SSN)
Cecilie Grut (representant SSN)
Håvar Bettum (1. vararepresentant for studentene)

SSNs styre 2021

SSNs styre fra venstre: Per Eirik Lund, Hyndla Anais Aira, Aleksander Flaktveit, Håvar Bettum, Reidar Skoglund-Jørgensen, Lisbeth Varpe, Cecilie Grut, Johnny Thorsen og Ingvild Marheim Larsen.