SSNs styre

tor. 27 jun.

Studentene bestemmer! SSNs styre har ni medlemmer, hvor fem er studentvalgte representanter, inkludert styreledervervet.

Medlemmer i styret 2023/2024

Styreleder:

Emma Pauluda Vistnes Holt (studentrepresentant)
E-post: [email protected]

Styremedlemmer:

Nils Herman Lien Håre (nestleder, studentrepresentant)
Reidar Skoglund-Jørgensen (studentrepresentant)
Jon Listog Leiulfsrud (studentrepresentant)
Bård Wallace Årsteinvåg (studentrepresentant)
Reidun Mangrud (USN)
Stephan Hamberg (USN)
Lisbeth Varpe (ansattrepresentant SSN)
Siri Berglia Hovind (representant SSN)
Daniel Bloch (1. vararepresentant for studentene)
Terje Thomassen (vara USN)
André Marin Karlsen (vara SSN)

SSNs styre 2024

SSNs styre fra venstre: Bård Wallace Årsteinvåg, Jon Listog Leiulfsrud, Siri Berglia Hovind, Lisbeth Varpe, Reidar Skoglund-Jørgensen, Emma Pauluda Vistnes Holt, Nils Herman Lien Håre, Reidun Mangrud, Terje Thomassen.

Sjekk ut hva det innebærer å være med i SSNs styre!

Styreprotokoller