SSNs styre

ons. 06 mar.

Studentene bestemmer! SSNs styre har ni medlemmer, hvor fem er studentvalgte representanter, inkludert styreledervervet.

Medlemmer i styret 2023/2024

Styreleder:

Nils Herman Lien Håre (studentrepresentant)
E-post: [email protected]

Styremedlemmer:

Emma Pauluda Vistnes Holt (nestleder, studentrepresentant)
Reidar Skoglund-Jørgensen (studentrepresentant)
Tom-Ole Skaar (studentrepresentant)
Bård Wallace Årsteinvåg (studentrepresentant)
Ingvild Marheim Larsen (USN)
Per Eirik Lund (USN)
Lisbeth Varpe (ansattrepresentant SSN)
Siri Berglia Hovind (representant SSN)
Tommy Ballestad (1. vararepresentant for studentene)
Jørn Erik Minh Le (2. vararepresentant for studentene)

SSNs styre 2023

SSNs styre fra venstre: Lisbeth Varpe, Per Eirik Lund, Reidar Skoglund-Jørgensen, Siri Berglia Hovind, Nils Herman Lien Håre og Emma Pauluda Vistnes Holt.

Sjekk ut hva det innebærer å være med i SSNs styre!

Styreprotokoller