Bli med i SSNs styre?

ons. 03 apr.

Er du nysgjerrig på om et styreverv i SSN kunne vært noe for deg? Sjekk ut hva det innebærer!

Studentene har flertall i styret

Styret er Studentsamskipnaden i Sørøst-Norges (SSN) øverste styringsorgan og har ansvaret for økonomiske og strategiske beslutninger for SSN. Styret sitter normalt i to funksjonsperioder*, der tre medlemmer velges i oddetallsår og to i partallsår. Hele styret bør ikke skiftes ut samtidig.

SSNs styre består av fem studenter (styreleder, nestleder og tre styremedlemmer), to ansatte fra USN og to ansatte fra SSN. Studentene har med andre ord flertallet.

Studentrepresentantene til SSNs styre velges av SDSN i Semestermøtet. Nestleder og styreleder velges også av SDSN.

*En funksjonsperiode går fra 1. juni til 31. mai. Nestleder velges på første styremøte i ny funksjonsperiode.

SSNs vedtekter.

Mer utfyllende informasjon om å være med i SSNs styre:

 • Som medlem av SSNs styre vil du som student ha et viktig ansvar for å ta gode avgjørelser til det beste for både dagens og fremtidens studenter.

 • Du vil få god innsikt i hvordan samskipnaden driftes.

 • Du vil være med på å delta i beslutningsprosesser på øverste nivå.

 • Mange kan på et senere tidspunkt i arbeidslivet være i et styre enten som eiere, ledere eller ansatt-representanter. Dette kan gi deg viktig erfaring og kunnskap om styrearbeid som du kan ta med seg videre i studier og arbeidsliv.

 • Vervene som styreleder og nestleder mottar honorar. Styremedlemmer får honorar per styremøte de deltar på.

 • Styrelederen har det overordnede ansvaret, og er den som leder styremøtene når styret samles. Saksliste blir satt sammen av administrerende direktør sammen med styreleder.

 • Alle representanter har mulighet til å fremme saker til behandling i styret, og vedtakene som gjøres skal være til det beste for studentene samtidig som det må være økonomisk forsvarlig for SSN.

 • Studentrepresentantene til styret velges på semestermøte i regi av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN), og de som blir valgt har et stort ansvar for å forberede seg godt og ta gode avgjørelser til det beste for studentene. Vervene er honorert pr styremøte for alle styremedlemmer som deltar. Det gis også honorar for et bestemt antall timer til forberedelse per styremøte. Det er fem ordinære styremøter i året.

 • Styreleder har også et samarbeidsforum med styrelederne i de andre samskipnadene i Norge, og man rullerer på å arrangere månedlige møter (noen fysiske og noen på Teams).

 • Deltagelse på to årlige møter med samskipnadsrådet og de andre samskipnadene for styreleder: Ett temamøte om studentbolig og ett generelt årlig samskipnadsmøte. På samskipnadsmøtet vedtas politikken som samskipnadsrådet skal jobbe med de neste 12 måneder, samt valg av styremedlemmer til rådet.

 • Du må være tilgjengelig for minimum fem møter og ett seminar i året og er ideelt sett tilgjengelig i to år ettersom vervet er toårig (ved uttredelse av styret vil vara overta plassen ut funksjonstiden). En funksjonsperiode varer fra 1. juni til 31. mai.

 • Du kan maksimalt sitte i styret i to funksjonsperioder (altså fire sammenhengende år).

 • Du må ha lyst til å være med å skape en bedre hverdag som studentene, både tiltak som kan gi en hurtig effekt, men også for de som kommer etter deg. Mange av beslutningene har et langt tidsperspektiv og det er ikke sikkert de valgene du er med å ta vil nødvendigvis hjelpe din egen hverdag.

 • Du er student på USN og har betalt semesteravgift.

 • Du har evnen til å sette deg inn i krevende og tunge saker av ulik karakter – selv om de kan være litt tunge kan de også være veldig spennende.

 • Du er tilgjengelig for seks møter og ett seminar i året og er ideelt sett tilgjengelig i to år ettersom vervet er toårig (ved uttredelse av styret vil vara overta plassen ut funksjonstiden).

 • Du evner å se flere sider av en sak og søker aktivt kunnskap for å ta vanskelige avgjørelser.​​​​​​​

Ta gjerne en titt på en eller flere av SSNs styreprotokoller for å få et innblikk i hvilke saker som behandles.

Har du spørsmål om SSNs styre, er du selvsagt velkommen til å kontakte oss!

Les også:

Gratis kurs om styrearbeid!