Bidrar til å ruste samskipnaden for fremtiden

tir. 17 okt.
Illustrasjonsbilder Even Lundefaret 2023/Vestfold/s_fagerlund_horisontal-1894_wpznjd

SSNs nye styreleder har fått dyrtid og raske samfunnsendringer i fanget, og skal utøve balansekunst i å gi sine medstudenter et riktig tilbud, samtidig som samskipnaden driftes forsvarlig.

Studentene har flertall i SSNs styre

Visste du at fem av ni representanter i SSNs styre er studenter? Og at styrelederen er student?

Nils Herman Lien Håre (25) tiltrådte som styreleder i SSN i juni i år, etter å ha sittet som nestleder i styret i perioden 22-23. Han avsluttet bachelorgraden sin som dataingeniør fra USN Campus Kongsberg før sommeren og er nå godt i gang med et nettbasert årsstudium i bedriftsøkonomi på USN med samlinger på Geilo. Når han har litt fritid hjemme i Hokksund, liker han å spille spill og bygge PCer.

Nils Herman Lien Håre, styreleder i SSN 23-24

Nils Herman Lien Håre er styreleder i SSN og sitter i styret sammen med andre studenter, representanter fra USN og ansattrepresentanter fra SSN.

Vi tok en prat med Nils Herman om styreledervervet i SSN:

Hvordan har de første månedene som styreleder vært?

– De første månedene som styreleder har vært veldig interessante. Jeg har så langt ledet to viktige styremøter, og deltatt på to styreledersamlinger med de andre styrelederne for de andre samskipnadene i Norge.

Hvilke erfaringer har du gjort deg så langt?

– Det største sjokket så langt er nok hvor forskjellige samskipnadene i Norge er til tross for at man har akkurat samme formål. Alle tilbyr det de mener studentene har behov for, men på forskjellige måter, og noen ganger med forskjellige tilbud. Mens vi fjerner barnehager fra vår drift og satser på bok, så er det andre som fjerner bok og satser på barnehager.

Hvilke saker er spesielt viktig for deg?

– En av de viktigste sakene for meg er at vi tilbyr studentene et tilbud de har råd til med prisveksten i samfunnet i dag, samtidig som vi også skal ha forsvarlig drift av samskipnaden. Det er en balansegang som jeg tror vil være veldig vanskelig å oppnå, men jeg har troa på at administrasjonen leverer et godt forslag til budsjett for 2024 som oppnår dette.

Hva vil du si til studenter som vurderer å stille til valg som styrerepresentant?

– Det er få grunner til å ikke stille som styrerepresentant, men veldig mange gode grunner. For å nevne noen; all innsikten man får i hvordan samskipnaden og bedrifter driver, men også nettverkene man knytter, erfaringen man kan skrive på CV-en, og den lille bonusen man får i honorar annenhver måned. Så jeg håper alle som ønsker stiller til valg til våren!

Hva tenker du er viktig for SSN og styret fremover?

– At man klarer å se inn i spåkula og så best som mulig lage en organisasjon som er rustet for hva fremtiden holder. Det er ikke til å legge skjul på at samfunnet endrer seg kjapt, og det tilbudet vi har i dag er ikke sikkert at er det beste for studentene om to år.

Her finner du mer informasjon om hvordan SSN er organisert.

Les mer om SSNs styre