SSNs strategi: 2022-2025

I SSNs strategi for 2022-2025 er både visjonen og misjonen vår oppdatert, i tillegg er bærekraft integrert som et styrende prinsipp.