Mål: Organisasjonen

tor. 03 nov.
Mat og drikke/Porsgrunn/Porsgrunn-0272_hglwuo

Mål: Vi skal være en ansvarlig, kompetent og samskapende organisasjon.

Sunn, konkurransedyktig og ansvarlig drift

Som en stor tjenesteleverandør med ansvar for forvaltning av studentenes midler er det avgjørende å sikre en sunn, konkurransedyktig og ansvarlig forretningsdrift.

Vi skal ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, gode miljøstandarder og ansvarlig forretningspraksis i vår verdikjede. Menneskene som utgjør organisasjonen er helt sentrale og vi må sikre oss oppdatert og attraktiv kompetanse. Like viktig er gode samarbeid med våre omgivelser for en bærekraftig samfunnsutvikling. ​

Delmål for organisasjonen:

  1. Vi skal ha et solid styringssystem og sikre at våre innkjøp og investeringer er ansvarlige.

  2. Vi skal kommunisere åpent og ærlig internt og eksternt.

  3. Vi skal ha rett kompetanse og samarbeide på tvers.

  4. Vi tar initiativ og deltar i samarbeid for å sette fart på bærekraftig samfunnsutvikling.