Vår visjon og misjon

tir. 01 nov.
Om SSN/Strategi/visjonen_umuegs

SSN er en organisasjon som er til og for studentene i Sørøst-Norge. ​

Visjonen

SSNs visjon:

Et godt studentliv - for alle, for alltid.

Vår visjon skal bidra til at alle studenter i vår region har et godt studentliv - både i dag og i fremtiden. Vi vil derfor jobbe for at dagens studenter får dekket sine behov, uten å ødelegge muligheten for at fremtidens studenter skal få dekket sine behov. Derfor sier vi “for alle, for alltid”.

Misjonen

Vår misjon:

Vi leverer studenttjenester som fremmer god helse, trivsel og en bærekraftig utvikling.

Misjonen forteller oss mer konkret om hvordan vi skal jobbe mot visjonen. For å lykkes med visjonen vår skal vi tilby inkluderende tjenester som svarer på studentenes behov, og som bidrar til et godt studentliv. For å ivareta «for alltid» må bærekraft gjennomsyre alt vi gjør. ​

Oppsummert reflekterer vår visjon og misjon det vi ønsker å oppnå for studentene og samtidig beskriver vi måten vi skal gjennomføre det på.

Innsats både nasjonalt og globalt

I Norge har vi et høyt velstandsnivå og et godt utgangspunkt for å nå FNs bærekraftsmål. Vi har imidlertid utfordringer knyttet til klimagassutslipp, natur, ressursbruk og forbruk, i tillegg til at fysisk aktivitet, kosthold og mental helse trekkes frem som forbedringspunkter. Dette innebærer at SSN har betydelige muligheter til å bidra på de områdene der det trengs en innsats nasjonalt, samtidig som vi også vil støtte opp om innsats for å nå bærekraftsmålene globalt. ​

Bærekraftsmål skal nås innen 2030

Vi skal aktivt bidra til en bærekraftig utvikling og ta vår del av ansvaret for at FNs bærekraftsmål skal oppnås innen 2030.

Gjennom alt vi gjør skal vi legge til rette for at studentene kan ta bærekraftige valg i hverdagen og at de etablerer gode vaner. I tillegg skal vi utfordre både studenter og samarbeidspartnere på bærekraft, og vi skal selvsagt gå foran som et godt eksempel.

"Be the change"

Vi skal være den forandringen vi ønsker å se rundt oss.

Les mer om FNs bærekraftsmål her.