Mål: Menneskene

tor. 03 nov.
Mat og drikke/Haspa, Kongsberg/Haspa-8420_kv2yxc

Vi skal fremme god helse, inkludering og livskvalitet.

Helse og livskvalitet for både studenter og ansatte

En befolkning med god helse er viktig for en bærekraftig samfunnsutvikling, og folkehelsearbeid skjer der folk bor og oppholder seg. Det betyr at vi alle må bidra til en samfunnsutvikling som fremmer helse og livskvalitet. Sunn mat, fysisk aktivitet, trygge omgivelser og gode sosiale møteplasser er viktig for å tilrettelegge for at både studenter og ansatte tar helsefremmende valg. I tillegg skal vi jobbe for økt mangfold og inkludering, både i studenthverdagen og i arbeidsmiljøet.

Delmål:

  1. Vi skal bidra til at studentene tar bevisste, helsefremmende valg.

  2. Vi skal fremme trivsel, samhold og inkludering blant studentene.

  3. Vi jobber aktivt for et inkluderende, mangfoldig og helsefremmende arbeidsmiljø.