Mål: Planeten

fre. 11 nov.
Unsplash/Diverse illustrasjonsbilder/MicrosoftTeams-image_19_i6gblw

Mål: Vi skal bidra aktivt til å nå samfunnets klima- og miljømål.

Målrettet arbeid

Klimaendringene og tap av natur er vår tids største utfordringer, og de henger tett sammen. Et stabilt klima og biologisk mangfold er helt grunnleggende for livet på kloden og oppnåelsen av andre bærekraftsmål. Tidsvinduet for omstilling er kort, og i SSN skal vi ta vår del av ansvaret.

Vi skal jobbe målrettet med å redusere klima- og miljøbelastningen knyttet til vår virksomhet, samt at vi skal bruke påvirkningskraften vår til å skape positive endringer blant studenter og i samfunnet rundt oss.​

Delmål:

  1. Vi skal forbruke ressurser på en ansvarlig og sirkulær måte og bidra til bevaring av naturen.

  2. Vi skal bevisstgjøre og påvirke studentene til å etablere grønne vaner.

  3. Vi skal ha kontinuerlig oversikt over egen klima- og miljøbelastning, samt risiko.

  4. Vi skal kutte klimagass-utslipp i tråd med hva som kreves for å begrense global oppvarming til +1,5 °C.