Bli med på å redde verden! Bruk glass og porselen i kantina

fre. 01 sep.
Om SSN/Strategi/fox_dtrsir

Bruken av engangsservise i spisestedene våre skal halveres i 2023, og da trenger vi DEG med på laget. Vi må redde verden sammen og alt vi gjør hver dag har betydning 🌳

Bruken av engangs skal bli historie

Som et viktig ledd i arbeidet for en sirkulær økonomi kutter nå alle spisestedene våre bruken av engangsservise, kopper og bestikk.

I praksis betyr dette at utvalget av engangsservise fjernes fra spisestedene våre, og at man skal bruke flergangsservise - altså kopper, tallerkener og bestikk som vaskes opp, og ikke kastes i søpla.

Hvorfor?

Papp og papir er på mange områder bedre enn plast, men allikevel ressurser vi henter ut fra en natur som ikke er utømmelig. Å hugge ned trær for å produsere produkter vi kun bruker én gang er ikke bærekraftig.

I SSN har vi fokus på å redusere belastningen på klima og natur, og vi jobber derfor aktivt for en overgang fra et forbruk basert på bruk og kast – til en sirkulær økonomi hvor vi tar bedre vare på ressursene våre. Dette forplikter vi oss til i vår strategi.

Mindre bruk og kast reduserer klimagassutslipp, bremser tapet av naturmangfold og reduserer forurensning og forsøpling av miljøet.

Omstilling fra bruk og kast er en nødvendig del av omstillingen til et lavutslippssamfunn og for å nå FNs bærekraftsmål.

Hva er sirkulær økonomi?

I en sirkulær økonomi utnytter vi naturressurser og produkter effektivt og så lenge som mulig, i et kretsløp der minst mulig ressurser går tapt.

Les mer om hva sirkulær økonomi betyr hos Miljødirektoratet.

Det er bred politisk enighet om at vi skal bort fra bruk og kast, og det varsles initiativer og regelverk for å sette fart på omstillingen.

Gjenbruksalternativene kommer best ut

Porselen, keramikk og glass krever mye energi når det produseres, men flerbruksalternativene kan og bør ha svært lang levetid. Hvis en legger til grunn et livsløp med normal bruk, vil gjenbruksalternativene komme best ut. Det er dog mange faktorer som spiller inn på hvor godt, eksempelvis:

  • Hvor mange ganger flerbruksvarianten brukes før den kastes.

  • Hva slags materiale den er laget av og hvor den er produsert.

  • Hvilken energikilde man bruker for å vaske den.

Salattallerken i Kafé Alma, Ringerike

Våre tallerkener er laget av glass, som er lettere å resirkulere enn for eksempel porselen. Det er IKKE dyrere å kjøpe mat på vekt på en tallerken av glass enn på en papptallerken, vekten på tallerkenen trekkes fra i kassen.

Les om Jord, vårt nye mini-marked på Campus Vestfold, hvor engangs er bannlyst!

Kaffekopper på Jord
Kaffekopp utvalg på Jord

Her er det ingen pappkrus, kun gjenbrukte kopper. Om du finner deg en favoritt blant Jords retro-kopper, kan du kjøpe den!

Finn din kantine

Kilder: