Våre verdier

ons. 02 nov.
Om SSN/Strategi/verdiene_climd4

Verdiene våre skal ligge til grunn for alt vi gjør, og beskriver hvem vi er og hva vi står for.

Kjerneverdiene skal være retningsgivende både for hvordan vi har det innad i SSN og 
hvordan vi fremstår og oppfører oss overfor omverdenen.

Våre verdier er TRYGGHET, ENTUSIASME og HANDLEKRAFT:

Trygghet

Trygghet skal skapes gjennom tilstedeværelse, tillit, medbestemmelse og respekt. ​
Vi tar ansvar for en trygg fremtid for våre studenter og ansatte.

Entusiasme

Entusiasme er stolthet, service og kvalitet i våre tjenester. ​
Vi viser engasjement og tør å være kreative.

Handlekraft

Handlekraft betyr å finne de gode og bærekraftige løsningene for fremtiden.​
Vi skal utvikle oss gjennom læring, innovasjon og samarbeid.