Åpenhetsloven i SSN

tor. 21 sep.
Unsplash/Diverse illustrasjonsbilder/allan-wadsworth-Lp78NT-mf9o-unsplash_mjexxm

I Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) jobber vi for en mer ansvarlig og bærekraftig forretningspraksis.

Ansvarlighet i alle verdikjeder

Vår virksomhet påvirker samfunnet og omgivelsene rundt oss, og det er viktig for oss å sikre ansvarlighet og verdige forhold i alle deler av våre verdikjeder.  

Gjennomføring av aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og våre verdikjeder skal sikre at vi respekterer menneskerettigheter, ivaretar anstendige arbeidsforhold og minimerer skade på miljøet i henhold til våre retningslinjer og prinsipper.

Risikokartlegging

Vi har gjennomført en overordnet risikokartlegging av våre innkjøpskategorier, som danner grunnlaget for ytterligere kartlegging og prioritering av risiko i SSN. Vi vil jobbe aktivt med interne prosesser og rutiner knyttet til modellen for aktsomhetsvurderinger (se bildet under) og rapportere på arbeidet ihht. loven i vår bærekraftsrapport i 2023.  

OECD modell 6 trinn

OECDs modell for aktsomhetsvurderinger.

Vårt arbeid tar utgangspunkt i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (OECD, 2018). Til grunn for disse ligger FNs bærekraftsmål, Verdenserklæringen om menneskerettigheter, den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet.  

Ansvarlige innkjøp 

Vi anser ansvarlig innkjøp som et av våre viktigste virkemidler i arbeidet for en mer bærekraftig forretningspraksis.  

Gjennom våre etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct) skal vi stille krav til grunnleggende menneske- og arbeidsrettigheter, klima og miljø, anti-korrupsjon og dyrevelferd hos våre leverandører.

Vi jobber for å tilpasse våre innkjøp slik at vi styrker, og ikke undergraver, leverandørers forutsetning til å levere på kravene vi stiller for å sikre ansvarlige forhold i våre leverandørkjeder. 

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

SSN er medlem av Etisk Handel Norge, og vår årsrapport til dem tilfredsstiller kravene i åpenhetsloven.

Her kan du lese rapporten for 2022. (PDF).

Henvendelser

Henvendelser knyttet til åpenhetsloven sendes til [email protected]