Priser

Her finner du utfyllende informasjon om makspris for barnehageplass, moderasjonsordninger for søsken eller lav inntekt, og gratis kjernetid.

Makspris

Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen fra 1. januar 2021 er kr 3230,- per måned.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Moderasjonsordninger

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris. For 2021 vil alle barn som bor i husholdninger med samlet årsinntekt under 592 167 kroner ha rett til redusert foreldrebetaling. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2019 har alle 2-,3-, 4- og 5-åringer, samt barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. 


Alle søknader skal behandles i kommunen der barnet er folkeregistrert.

Juli måned er betalingsfri.

Barnehagene er stengt i juli, i romjula og i påsken.

Kostpenger per måned: 

Elverhøy, Porsgrunn: kr 370,-
Risteigen, Kongsberg: kr 300,-
Veslekroa, Bø: 300,-
Sætreåsen, Notodden: kr 350,- (pr 1.4.2020)