Forening

Join the good times!

Av Gitte Olesen Anderberg 26. sep. 2023

Studentlivet er mer enn forelesninger og lesesal. Engasjer deg i en studentforening og gi både deg selv og andre en haug med grunner til å se tilbake på studietida med glede.

What’s in it for me?

Godt spørsmål! De beste til å svare på det er faktisk dere som allerede jobber som frivillig. Derfor spurte vi dere da vi møttes på seminar våren 2023:

Hva er de positive sidene ved å være frivillig?

Da ramset dere opp en hel haug av godbiter. For eksempel ble hyttetur, frivillig-fest, egne kontorer, avbrekk fra studier, forskjellige goder (som billig øl), attest, forme egen studiehverdag, karriere og pedagogisk erfaring listet opp. Men, dere var helt enige om at tre punkter skulle øverst på pallen, nemlig sosialt nettverk, selvutvikling og nye minner!

Sosialt nettverk

Det aller viktigste var sosialt nettverk, altså muligheten til å bli kjent med andre, knytte bånd og få venner for livet. Dere brukte ordene «spille hverandre gode» og «gi til andre», og det utgjør jo selve kjernen i hvorfor sosialt nettverk er så viktig. Dere fikk frem vi-følelsen, rett og slett.

Selvutvikling

Selvutvikling havnet på en god nummer to. Her nevner dere for eksempel at verv i frivilligheten gjør at man oppdager nye sider ved seg selv. Man får mulighet til å lære og utvikle seg på områder som kanskje er litt nye, og dermed også en anledning til å utfordre seg selv gjennom arbeidserfaring utenfor studiene. Rett og slett learning by doing.

Nye minner

Nye minner havnet på tredje plass, og er det noe frivillige verv garanterer så er det nettopp nye opplevelser og avbrekk fra studier. For å sitere dere selv «kjempegøy, sjeldent kjedelig!».

Vi mennesker er litt sånn skrudd sammen at det føles ekstra meningsfylt å holde på med noe dersom det gir noe tilbake til oss. For dere er sosialt nettverk, selvutvikling og nye minner de viktigste punktene for hvordan det kan oppleves meningsfylt å være med.

Og folkens! Dette er helt spot on med hva for eksempel NTNUI melder (NTNUI er Norges største studentidrettslag med 20.000 medlemmer): Det sosiale nettverket er den største motivasjonen for å være med!

Godtepose for helsa

I tillegg så er den gode nyheten at alle aspektene studentfrivilligheten selv ramser opp, er en godtepose for helsa. Å gjøre noe aktivt sammen med andre, omkring for eksempel et felles mål som har verdi for deg selv og andre, vil gjøre deg godt.

Så, det er store sjanser for at du føler deg skikkelig bra, og at du blir en bedre student av å sette av tid til å utforske hva studentfrivilligheten byr på av muligheter!

Finn foreninger og organisasjoner.

Starte og drifte forening

Kilder:

Jensen, A. (2022) Hvorfor gidder de? Motiver for frivillig innsats i studentidrettslag.

Masteroppgave i idrettsvitenskap: Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Ansatte/Helsefremmende og forebyggende/Gitte_host23-0229_jnxhvb

Gitte Olesen Anderberg

Rådgiver studentrelasjoner

Gitte er rådgiver for studentrelasjoner i SSNs Avdeling for Helsefremming og forebygging.

Hun er tilstede på Campus Drammen hver dag for å jobbe for at studenter har et godt og meningsfylt studentliv. Gitte har lang arbeidserfaring innen psykisk helse og helsefremming. Hun har en bachelorgrad i helsevitenskap og en mastergrad i folkehelsevitenskap, og har tidligere jobbet som rådgiver, miljøterapeut og veileder.