Støtteordninger og finansiering

tir. 21 mai
Forening/Rekrutteringskampanje/venner_usn_vestfold_npqg6s

Å skaffe inntekter til foreningen er den viktigste oppgaven til styret. Her finner du gode råd og tips til hvordan dere kan få finansieringen i orden.

SSNs studentmidler

Fire ganger i året kan studenter tilknyttet SSN søke om midler til aktiviteter av og for studenter. Søknaden sendes inn digitalt via et skjema og kort tid etter at fristen er gått ut får du/dere et svar. Tiltak som vil være til glede for mange prioriteres i tildelingen.

Frister for søknad om støtte til aktiviteter

Høstsemesteret:

15. september og 15. november.

Vårsemesteret:

15. februar og 15. april

Her kan du finne tildelingskriteriene for SSNs studentmidler.

Les mer om SSNs studentmidler

Andre støtteordninger

Sett av tid til å få oversikt

Bruk gjerne et styremøte på å få oversikt over finansieringen av foreningen deres: Gå gjennom hvilke inntekter dere har, hvilke inntekter dere trenger og hvor dere kan søke om støtte. Legg en plan og fordel oppgaver.

Andre inntektskilder

Lærestedene har ofte oppdrag som enten outsources til eksterne aktører eller til enkeltstudenter. Dette kan være hjelp til markedsføring på utdanningsmesser, eller hjelp under semesterstart og på Åpen Dag. Disse oppdragene bør dere forsøke å kapre.

Det som er bra med å gjøre oppdrag for lærestedet er at lærestedet da bruker pengene sine to ganger. Først blir oppdraget gjennomført, deretter vil foreningen bruke støtten på å skape et enda bedre studentmiljø. Dette er et argument som er gull verdt i forhandlinger med lærestedet.

Et tips kan være å ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på lærestedet eller på fakultetet for å høre om de bruker studenter i markedsføringen sin for eksempel på messer og liknende.

Ofte har ditt lokale studentdemokrati midler som kan viderefordeles til studentforeninger. Ta kontakt med leder eller læringsmiljøansvarlig for å se om de kan støtte opp under prosjektet deres.

Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Dugnadsarbeid kan være en god inntektskilde for studentforeninger. Klassisk dugnadsarbeid er salgsoppdrag, varetelling, snømåking, etc.

Det finnes også mange produksjonsselskaper innen film og TV som kontinuerlig søker statister eller publikum. Det kan gi gode penger dersom dere klarer å stille en gruppe. Det finnes flere facebook-grupper der statistoppdrag utlyses. «Castingformidleren Norge» er en slik gruppe.

Nettsider for videresalg av produkter: 

Mange studentforeninger har gode muligheter for å tjene egne penger. Fordelen med å tjene egne penger til foreningen er at dere kan bruke dem akkurat slik dere selv vil. Dermed står dere friere til å gjøre som dere selv ønsker. 

Noen idéer kan være:

  • Medlemskontigent er et fast beløp som foreningens medlemmer må bidra med. 

  • Vaffelsalg, lotteri og andre lavterskeltilbud på campus. 

  • Billettinntekter på egne arrangementer. 

  • Salg av tjenester. Eksempelvis kan en fotoforening ta betalt for å ta LinkedIn-portetter for studenter. 

Les om Victor som fikk støtte fra SSN til filmklubben sin.

Takk til:

For deling av materiale, ressurser og erfaringsutveksling 🫶

Sjekk ut kurs for studentforeninger!