Hvordan starte en studentforening?

ons. 28 feb.
Illustrasjonsbilder Even Lundefaret 2023/Vestfold/vestfold-2376_dncdmx

Her finner du verktøy og en oversikt over ting som er nyttig å vite når du skal starte opp en ny studentforening.

Starte ny forening

Kast deg ut i det og start opp en ny studentforening! Vi kan love deg at læringskurven blir bratt, for du kommer helt sikkert utfor ting du aldri har vært borti før. Her finner du noen verktøy som kan hjelpe deg.

USN-student?

Før du bestemmer deg for å starte opp foreningen du tenker på, kan det være lurt å sjekke USNs liste over studentorganisasjoner, for å sikre at du ikke starter opp noe som allerede finnes.

En studentforening er en forening som er opprettet og driftet av studenter på frivillig basis. Foreningene er medlemsstyrt og har vanligvis ikke noe økonomisk formål, men heller det målet å være en sosial arena for studenter som går samme studium eller har like interesser.

Å engasjere seg i en forening eller organisasjon, kan være din døråpner til et bedre studentliv: det byr på variasjon i studiehverdagen, gir deg et større nettverk, nye venner, ny kompetanse og nye erfaringer.

Les mer om hvordan DU kan starte en studentforening.

Hvem som helst kan i praksis starte en forening, dere trenger ikke være en stor gjeng til å starte med, men dere bør ha et mål om at foreningen skal være aktuell for mer enn et par stykker. Les mer om å starte forening.

Det er allerede en rekke foreninger ved USN, så et smart sted å starte, kan være å sjekke ut om det finnes en forening du kunne tenke deg å være med i:

USNs liste over foreninger og lag finner du her.

Ord og uttrykk

Når du skal starte opp en forening for første gang, er det endel begreper det kan være nyttig å kjenne til.

På stiftelsesmøtet samles de som er interesserte i å starte opp en forening. Her blir det fastsatt hva som er formålet med foreningen, og hva eventuelle oppgaver skal være. Her velges også styret og vedtekter for foreningen. Det er lurt å ha forslag til mål og vedtekter klart før møtet.

Les mer om stiftelsesmøtet hos Frivillighet Norge.

Et styre er den øverste ledelsen i organisasjonen og velges av foreningens medlemmer. Styrets hovedoppgave er å sikre at det er forsvarlig organisering og drift. Her er regnskap og økonomi spesielt viktig.

Styret har ansvaret for at organisasjonen drives på best mulig måte med hensyn til medlemmenes interesser og det medlemmene har vedtatt.

Styret skal bestå av styreleder, nestleder og minst ett styremedlem. Styret ledes av styreleder. Styremedlemmene kan også ha andre roller som økonomiansvarlig, arrangementansvarlig eller PR-ansvarlig.

Vedtektene er de reglene man bestemmer skal gjelde for foreningen, og disse bestemmes på stiftelsesmøtet. Vedtektene kan omhandle hva organisasjonen vil jobbe med, hvem som kan være medlemmer, eventuell medlemskontingent og styrets oppgaver. I vedtektene skal det beskrives hvor mange medlemmer styret skal bestå av, samt hvor mange styremedlemmer som må være tilstede for at en beslutning er gyldig.

Les mer om vedtekter hos Frivillighet Norge.

Krav om medlemskontingent kan gi foreningen en stabil inntektskilde. I studentforeninger er det mest vanlig å ikke ha kontingent, men noen foreninger som for eksempel linjeforeninger, drar stor nytte av å ha en årlig medlemskontingent som kan brukes til faste arrangementer til glede for medlemmene. Noen foreninger kombinerer denne typen medlemskap med fordeler som rabattavtaler med samarbeidspartnere eller reduserte priser på interne arrangement.

Møtereferat er en skriftlig gjengivelse av et møte. Referatet skrives av en referent, som kan være en rullerende rolle eller en fast rolle for som tildeles for eksempel sekretær eller nestleder.

Protokoll er et skriftlig møtereferat fra stiftelsesmøte eller årsmøte som skal signeres av to medlemmer i foreningen.

For å få muligheten til å opprette bankkonto for studentforeningen er det nødvendig å ha et organisasjonsnummer, og for å få dette må man registrere seg i Brønnøysundregisteret.

Ved registrering må følgende meldes inn: Navn og fødselsnummer til alle styremedlemmer, vedtekter og årsmøteprotokoll. Dette må oppdateres jevnlig.

Brønnøysundregisteret har laget en veileder til hvordan man registrerer seg.

Før du/dere starter en forening, svar på disse spørsmålene:

 • Ønsker du at gruppen skal være et demokrati hvor medlemmene sammen bestemmer gruppens retning?

 • Ønsker du at gruppen skal fortsette å eksistere også etter at du er ferdig å studere?

 • Ønsker du at gruppen skal søke om og tjene penger for å gjøre aktivitetene enda bedre?

 • Er du forberedt på styremøter, generalforsamlinger og andre formaliteter som er nødvendig for at gruppen skal være en forening?

OK, klar? Slik starter du en studentforening:

1. Lag en uformell oppstartsgruppe

Start med å sette sammen en oppstartsgruppe på 3-6 personer. Det er denne gruppen som planlegger og gjør klart slik at foreningen kan bli stiftet. Det er en stor fordel at noen av medlemmene fra oppstartsgruppen også er med videre i foreningsstyret.

Oppstartsgruppen skal gjøre følgende:

 • Bestemme foreningens navn.

 • Bestemme foreningens formål.

 • Skrive foreningens vedtekter.

 • Invitere til stiftelsesmøte.

 • Finne styremedlemmer til foreningen (ofte flere av medlemmene fra oppstartsgruppen).

 • Eventuelt sette opp et budsjett for det første semesteret/året.

Spre ordet om at dere skal starte en forening. Snakk med folk, heng opp plakater på steder der mulige medlemmer kan se dem og bruk sosiale medier. Husk å fortelle om når og hvor dere skal ha stiftelsesmøtet.

📅 Husk å legge inn stiftelsesmøtet i Sørøst-kalenderen!

2. Lag foreningens vedtekter

Vedtektene er de grunnleggende reglene i foreningen, og sier hvordan foreningen skal drives, hva som er formålet med foreningen, hvordan generalforsamling/allmøte gjennomføres, hvem som kan bli medlemmer, hvordan styret velges, medlemmers rettigheter, økonomiske og juridiske forhold, samt hvordan foreningen kan nedlegges.

Hvordan lage vedtekter? Video fra Frivillighet Norge.

📄 Mal for vedtekter til studentforeninger.

3. Hold et stiftelsesmøte

Foreningen dannes på stiftelsesmøtet. Det viktigste som skal skje på stiftelsesmøtet:

 1. Foreningens formål bestemmes.

 2. Styret velges.

 3. Foreningens vedtekter vedtas.

Stiftelsesmøtet - video fra Frivillighet Norge.

Sjekkliste før stiftelsesmøtet:

 • Lag forslag til formål for organisasjonen.

 • Lag forslag til vedtekter.

 • Finn personer som vil være med i styret i styret og som vil være medlemmer (oppstartsgruppa er et naturlig sted å starte).

 • Finn et sted dere kan arrangere stiftelsesmøtet og sett en dato.

 • Inviter deltakerne til stiftelsesmøtet.

 • Forbered deg godt før møtet slik at du vet nøyaktig hva du skal presentere og hvordan.

 • Et stiftelsesmøte kan selvsagt også gjennomføres digitalt.

 • Velg én person til å skrive protokoll (referat) fra møtet, og to personer til å undertegne protokollen. Protokollen må være på plass når foreningen skal registreres i Brønnøysundregisteret og å få et organisasjonsnummer.

Et minimum for å opprette foreningen, er at vedtekter er bestemt og et styre er valgt.

👏 Bra jobba, snart i mål!

Jepp, det er jo litt å styre med - men nå har du kommet langt, du er nesten i mål! Hold ut!

Står du fast eller kjenner behov for noen å sparre med? SSN har rådgivere/koordinatorer med spesialkompetanse på foreningsarbeid ved alle campuser!

Du kan enten stikke innom eller sende en melding.

4. Registrer foreningen i Brønnøysundregisteret

Å registrere foreningen i Brønnøysundregisteret  er viktig for å få et organisasjonsnummer, som gjør at dere kan opprette en bankkonto for foreningen. 

De fleste studentforeninger trenger bare å melde inn et minimum av informasjon: Vedtekter, protokoll fra sist årsmøte og navn/fødselsnummer til alle medlemmer av styret.

5. USN-student? Registrer foreningen hos USN

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) holder en liste over alle lag, foreninger og studentorganisasjoner, og det er lurt å melde inn foreningen deres her.

6. Søk SSN om økonomisk støtte

Fire ganger i året kan du søke SSN om støtte til studentaktiviteter - studentmidler. Studentmidlene skal bidra til at det gjennomføres aktiviteter av og for studenter, med mål om et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø.

Neste: Rekruttering ➡️

Takk til:

For deling av materiale, ressurser og erfaringsutveksling 🫶