Velkommen til vår studentbarnehage!

Vår barnehage møter studentforeldres behov på en annen måte enn en vanlig barnehage. Ved behov tilbyr vi blant annet lørdagsåpent, samt hjelp og en løsning dersom du har sykt barn på eksamensdagen.

Barn

Studentsamskipnaden driver i dag en studentbarnehage i Sørøst-Norge; Sætreåsen studentbarnehage på Notodden. Vi har samarbeid eller henviser til barnehager ved andre campus også. Se din campus for nyttig informasjon.

I vår studentbarnehage er det viktig for oss at ditt barn blir sett, hørt og ivaretatt. Dette gjelder også deg som student.

Vi kan tilby:

  • Utvidet åpningstid ved studierelaterte behov
  • Leselørdager/ barnepass
  • Alternative løsninger for syke barn på eksamensdag
  • Nettverk for studentforeldre

Barnehageplass ved nettbasert utdanning (Pilotprosjekt Notodden) kan dessverre ikke gjennomføres nå på grunn av smittevernregler for  Covid-19.

Alle barn i våre studentbarnehager skal medvirke i sin egen hverdag, og møte voksne som har en lyttende holdning. 

Våre ansatte er dyktige, erfarne og faglig oppdaterte. De har et stort engasjement for jobben sin, og er opptatt av å tilby kvalitet, verdier og opplevelser for deg og barnet ditt. Det å bli godt kjent, og å føle trygghet og tilhørighet, ser vi som et viktig fundament for at barna skal trives og ha morsomme og lærerike dager i barnehagen. 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. 

For nærmere informasjon og søknadsskjema, klikk deg inn på aktuelt studiested i sidemenyen. Barn av ikke-studenter kan også søke barnehageplass hos oss.

Utover hovedopptaket har vi løpende inntak om det er ledige plasser.