Velkommen til våre studentbarnehager!

Våre barnehager møter studentforeldres behov på en annen måte enn en vanlig barnehage. Ved behov tilbyr vi blant annet lørdagsåpent, samt hjelp og en løsning dersom du har sykt barn på eksamensdagen.

Barn

 

Studentsamskipnaden driver fire studentbarnehager i Sørøst-Norge; Kongsberg, Porsgrunn, Notodden og Bø. I Vestfold har vi et samarbeid med Borre student- og idrettsbarnehage. 

I våre studentbarnehager er det viktig for oss at ditt barn blir sett, hørt og ivaretatt. Dette gjelder også deg som student.

Vi kan tilby:

  • Utvidet åpningstid ved studierelaterte behov
  • Leselørdager/ barnepass
  • Alternative løsninger for syke barn på eksamensdag
  • Nettverk for studentforeldre
  • Barnehageplass ved nettbasert utdanning (Pilotprosjekt Notodden)

Alle barn i våre studentbarnehager skal medvirke i sin egen hverdag, og møte voksne som har en lyttende holdning. 

Våre ansatte er dyktige, erfarne og faglig oppdaterte. De har et stort engasjement for jobben sin, og er opptatt av å tilby kvalitet, verdier og opplevelser for deg og barnet ditt. Det å bli godt kjent, og å føle trygghet og tilhørighet, ser vi som et viktig fundament for at barna skal trives og ha morsomme og lærerike dager i barnehagen. 

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1. mars. 

For nærmere informasjon og søknadsskjema, klikk deg inn på aktuelt studiested i sidemenyen. Barn av ikke-studenter kan også søke barnehageplass hos oss.

Utover hovedopptaket har vi løpende inntak om det er ledige plasser.