Benytt deg av dine goder som student!

Som student tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge kan du benytte deg av flere ulike goder.

Semesteravgift

Hvert semester betaler du som student semesteravgift, som kan forklares som en skatt du betaler til samskipnaden din, for at vi skal sikre velferdsgoder til alle studenter i vår samskipnad. Det er viktig for oss at du vet at du kan benytte deg av dine goder som student. Disse godene er nemlig et rent resultat av semesteravgiften!

Dine goder

  • Har du hatt høye utgifter til lege, tannlege, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut i semesteret som har gått, kan du søke om helserefusjon.
  • Om du eller studentorganisasjonen eller studentsamfunnet du er medlem av, ønsker å sette i gang en aktivitet, et arrangement eller et spennende prosjekt som øker kvaliteten på studentlivet, kan du søke om midler til studentaktiviteter.
  • I SSN Helse tilbyr vi profesjonell hjelp for deg som bare trenger å lufte tankene dine og snakke med noen, og for deg som kanskje strever med større og mer alvorlige ting. Om du trenger noen å snakke med, ta kontakt med en samtaleterapeut eller psykolog på din campus.
  • Kanskje du og kollokviegruppa ønsker å dra på hyttetur? Vi har to studenthytter til leie!
  • Trenger du juridisk rådgivning, får du fri rettshjelp via Jussbuss og JURK.

Benytt deg av velferdsgodene dine!