Benytt deg av dine goder som student!

Som student tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge kan du benytte deg av flere ulike goder.

Studentgoder

Semesteravgift

Hvert semester betaler du som student semesteravgift, som kan forklares som en skatt du betaler til samskipnaden din, for at vi skal sikre velferdsgoder til alle studenter i vår samskipnad. Det er viktig for oss at du vet at du kan benytte deg av dine goder som student. Disse godene er nemlig et rent resultat av semesteravgiften!

Dine goder

  • Har du hatt høye utgifter til lege, tannlege, psykolog, kiropraktor eller fysioterapeut i semesteret som har gått, kan du søke om helserefusjon.
  • Om du eller studentorganisasjonen eller studentsamfunnet du er medlem av, ønsker å sette i gang en aktivitet, et arrangement eller et spennende prosjekt som øker kvaliteten på studentlivet, kan du søke om midler til studentaktiviteter.
  • Kanskje du og kollokviegruppa ønsker å dra på hyttetur? Vi har to studenthytter til leie!
  • Trenger du juridisk rådgivning, kan du hver første tirsdag i måneden få gratis hjelp av en jurist (gjelder kun ved førstegangskonsultasjon).

Benytt deg av velferdsgodene dine!