Benytt deg av dine goder som student!

Som student tilknyttet Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge kan du benytte deg av flere ulike goder. Du kan for eksempel søke om helserefusjon og studentmidler, eller benytte deg av vår gratis samtaletjeneste i SSN Helse.

Studentgoder SSN illustrasjon

Semesteravgift

Hvert semester betaler du som student semesteravgift, som kan forklares som en skatt du betaler til samskipnaden din, for at vi skal sikre velferdsgoder til alle studenter i vår samskipnad. Det er viktig for oss at du vet at du kan benytte deg av dine goder som student. Disse godene er nemlig et rent resultat av semesteravgiften!

Dine goder

Benytt deg av velferdsgodene dine!