Juridisk bistand

tor. 16 des.
Unsplash/Diverse illustrasjonsbilder/pexels-sora-shimazaki-5668473_vp39pp

Hvis du skulle ende opp i en situasjon hvor du trenger juridisk bistand, eller i verste fall advokat, finnes det heldigvis flere gratistilbud for studenter.

Gratis for studenter

Alle kan oppleve å havne i situasjoner hvor man trenger juridisk bistand. Som student med stramt budsjett, finnes det heldigvis organisasjoner du kan oppsøke og få hjelp av uten at det koster deg noe. Du kan få råd og veiledning om de fleste problemstillinger, de mest aktuelle er ofte:

  • Husleietvist

  • Arbeidskontrakt

  • Samlivsbrudd

  • Klage til offentlig organ, for eksempel NAV

  • Arv og skifte

  • Samboerkontrakt/ektepakt

Jussbuss og JURK

Jussbuss er drevet av jusstudenter og gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. De tar imot saker per telefon, personlig oppmøte (i Oslo) og via elektronisk innsending.

"Jussbuss arbeider kontinuerlig for å bedre det offentlige rettshjelpstilbudet i Norge slik at denne ordninga skal treffe de som trenger det. Rettshjelp er et grunnleggende velferdsgode som skal sikre at alle nyter godt av lovens og rettssystemets beskyttelse."

Jussbuss har en fin oversikt over ulike organisasjoner som jobber med rettshjelp.

JURK (juridisk rådgivning for kvinner) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. De tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker.

Organisasjonen drives av viderekommende jusstudenter og de skal bidra til at alle kvinner er bevisst sin rettsstilling, og at likestilling praktiseres. Hvis du har et juridisk spørsmål som omhandler barn, familie, arv, arbeid, diskriminering, trygd, bolig, utlendingssaker, gjeld, vold og fengsel kan du kontakte dem.