Årsmeldinger

Her kan du laste ned kopier av våre årsmeldinger.

2015 var første driftsår for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

Tidligere Studentsamskipnaden i Buskerud og Studentsamskipnaden i Vestfold fusjonerte 01.01.15 og dannet Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold.

Virksomheten skiftet 01.01.16 navn til Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge i forbindelse med innfusjonering av Studentsamskipnaden i Telemark.

Årsrapporter PDF:

Årsrapport 2020
Årsrapport 2019
Årsmelding 2018
Årsmelding 2017 
Årsmelding 2016 
Årsmelding 2015