Hvem er vi?

SSN er studentsamskipnaden i Sørøst-Norge, og vi yter service til studenter på en rekke ulike studiesteder i denne regionen. Vår oppgave er å gi deg trygghet og skape trivsel i livet rundt studiene.

 

Les!

Er du student ved en av de åtte campusene tilhørende Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fagskolen Tinius Olsen på Kongsberg, Politihøgskolen i Stavern og Fagskolen Vestfold og Telemark, og har betalt semesteravgift, kan du benytte deg av våre velferdsgoder og servicetjenester.

Semesteravgiften er med på å finansiere våre tilbud som består av:

Vi har ingen eier på toppen som tar ut utbytte av vårt overskudd. Vårt øverste organ er et styre, der studentene har både leder og flertall, og overskuddet fra vår drift går direkte tilbake til driften, og bidrar dermed til å skape et bedre tilbud til studentene. Det er derfor vi sier at overskuddet går tilbake til deg!

Våre verdier

SSNs kjerneverdier er trygghet, entusiasme og handlekraft. Våre verdier legger klare føringer for hva studentene skal kunne forvente av oss, og hva vi i SSN kan forvente av hverandre. De tre verdiene henspiller på hverandre, med trygghet som et viktig grunnlag i bunnen, der tryggheten får entusiasmen til å blomstre og gjør oss handlekraftige og "på ballen".

En lovfestet organisasjon

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN) er hjemlet i Lov om Studentsamskipnader. Denne loven, med forskrifter, gjør det tydelig at en studentsamskipnads oppgave er å yte velferdstjenester til studentene ved studieinstitusjonen.

SSN ønsker å bidra til at studenter i Sørøst-Norge får en god opplevelse av studietiden ved tilknyttede utdanningsinstitusjoner. Det gjør vi ved å tilby studentboliger, studentkaféer, barnehageplasser til studentenes barn, samtaletjeneste og studiemestrende kurstilbud. I læringsmiljøspørsmål er vi i aktiv samhandling med universitetet.

Studentsamskipnaden er en nær samarbeidspartner med Universitetet i Sørøst-Norge. Begge har en felles interesse i at studentene skal oppleve både det faglige og livet rundt studiene som godt og meningsfylt.