Feil må meldes raskt

Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen, ber vi deg om å melde fra på Min side.

feil og mangler?
 Meld fra på Min side.

Vi har mange boliger som skal kontrolleres, og vi foretar jevnlige inspeksjoner. Boligene sjekkes også alltid før nye leietakere flytter inn. Til tross for dette kan det være feil og mangler som vi ikke lykkes å registrere. Vi er derfor avhengige av at våre leietakere informerer oss om feil de oppdager.

Reklamasjon om eventuelle mangler eller feil gjøres via Min side i rimelig tid etter innflytting. Leietaker gir samtidig utleier, eller den utleier bemyndiger, rett til adgang til boligen inntil skade/feil er utbedret, (jmf §8 i leiekontrakten).

Videre i leieforholdet må beskjeder og behov for reparasjoner meldes inn elektronisk via Min side. Driftsavdelingen vil rette opp feil/mangelen innen to dager. Hvis det tar lenger tid vil det opprettes en fremdriftsplan som leietaker blir informert om. Du vil kunne følge fremdriften på Min side. Der det er behov for å etablere nødløsninger, vil vi gjøre vårt ytterste for at det skal være på plass innen 5 timer.

Kritiske feil eller mangler?

I en krisesituasjon der feilen er kritisk for bygningen eller dens beboere, vennligst ring SSNs sentralbord på 31 00 90 00 innenfor åpningstidene våre.

Utenfor sentralbordets åpningstider ber vi deg ringe vårt vaktselskap på 33 30 75 44. Du kan også ringe dette nummeret dersom du trenger å låses inn på kveldstid/helg (innlåsningstjeneste utenom åpningstid faktureres, sjekk prislisten for korrekt sum).

Ved ulykker, brann eller akutte hendelser, ring aller først nødnummer:

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113
Legevakt: 116 117

Ved en krisesituasjon som omhandler selve bygningen du bor i, som for eksempel brann, en alvorlig vannlekkasje eller andre situasjoner hvor det står om liv og helse, kontakt SSNs beredskapstelefon 31 00 95 00

Takk for at du hjelper oss!

Les mer om beredskap og krisehåndtering.