Ofte stilte spørsmål: Livet i studentbolig

man. 19 feb.
Studentbolig/Diverse illustrasjonsfoto/Even Lundefaret/Fagerlund_felleskjokken-2065_gaepyd

Finn svar på alt du lurer på om å bo i studentbolig hos oss.

Om å bo i studentbolig

Ofte stilte spørsmål om å bo i SSNs studentboliger.

Innlåsing dagtid

 1. Dersom du låser deg ute, og har nøkkelkort til din studentbolig, kan du enkelt låse deg inn via Mitt nøkkelkort på Min Side eller i appen. Der har du mulighet til å åpne alle dører du har adgang til hos oss. Åpning fra web vil ikke fungere hvis du ikke har internett eller Min side er nede, så vi anbefaler ikke å benytte mobilen som fast innlåsingsløsning.

 2. Dersom du ikke har nøkkelkort, tar du kontakt med ditt lokale servicekontor i åpningstiden.

 3. Alternativt kan du kontakte trivselsverten på ditt boligområde for innlåsing i tidsrommet kl 15:00-22:00. Tjenesten blir etterfakturert. Gjeldende pris finner du i prislisten (under "Innlåsing dagtid vaktmester/trivselsvert").

  Kontaktinformasjon til din trivselsvert finner du på Min side eller i Student Sørøst-appen under studentboligtjenesten og Mitt leieforhold.

Innlåsing natt/helg

Dersom du utenfor våre åpningstider (også i helgen) ikke får kontakt med en trivselsvert, kan vekter kontaktes på 33 30 75 44.

Tjenesten blir etterfakturert, gjeldende pris finner du i prislisten (under "Innlåsing ved vekter"). Vekterselskapet betjener alle campus, med unntak av Rauland. 

Du finner info om nettverket i studentboligen din ved å finne ditt boligområde under Våre studentboliger og scrolle til Internett (via kabel og/eller via WiFi).

Ved tilkoblingsproblemer kan du selv restarte ruteren.

Funker det fortsatt ikke? Vår Teknologi-avdeling kan bistå deg, send inn din support-henvendelse via vårt kontaktskjema.

Nei.

Det er dessverre ikke noen strømmetjeneste eller abonnement knyttet til TV-ene i fellesrommene. Du må ha et abonnement selv, men kan selvsagt benytte TV-en som skjerm.

Dersom det mangler HDMI-kabel til skjermen på fellesrommet, kan du kontakte vaktmester via Min side (meld inn Feil/mangel) for å få en ny :)

Meld inn feil/mangler til vaktmester via Min Side

Vi har vaktmestere tilknyttet alle våre studentboliger, noe som gjør det ekstra trygt og forutsigbart å bo hos oss. Du melder inn beskjeder/feil/mangler eller ditt behov for reparasjoner til vaktmesteren via Min Side, og driftsavdelingen vil rette opp feil/mangel innen to dager. 

Driftsavdelingen skifter lyspærer i alle fellesrom som tv-stuer, felleskjøkken, ganger og kjellerrom. I egen bolig melder du selv fra til vaktmester dersom du trenger lyspærer (via Min Side). Hvis det oppstår feil på lysstoffrør/tennere og spesialpærer, må det også legges inn feilmelding på Min side.

Spørsmål om vaktmester- eller renholdstjenester?

Du kan kontakte drifts- eller renholdsavdelingen vår dersom du har spørsmål om våre vaktmester- eller renholdstjenester.

Kontakt oss.

Feil må meldes raskt

Hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen, ber vi deg om å melde ifra her i kontaktskjemaet vårt eller på Min side snarest mulig.

Les mer om å melde feil og mangler.

Kritiske feil eller mangler?

I en krisesituasjon der feilen er kritisk for bygningen eller dens beboere, vennligst ring SSNs beredskapstelefon 31 00 95 00.

Ved ulykker, brann eller akutte hendelser, ring aller først nødnummer:

Brann: 110
Politi: 
112
Ambulanse: 
113
Legevakt: 
116 117

Les mer om beredskap og krisehåndtering.

Ja :)

Våre kontrakter løper til 31. juli, og ny leieavtale starter 1. august, så dersom du har takket ja til å fornye kontrakten din, beholder du studentboligen din over sommeren.

Hvis du ønsker å leie lenger enn hva avtalen tilsier, er du velkommen til å kontakte oss

Sjekk kontrakten din

Hvor lenge du kan bo i studentboligen din, avhenger av hvilken leieperiode du har fastsatt i kontrakten din. Kontrakten din finner du på Min Side og her finner du varigheten for leieavtalen din under §1 og punktet "Leieperiode".

Ny kontrakt en gang i året

Leiekontraktene våre løper til 31. juli. Dersom du er student hos Universitetet i Sørøst-Norge, Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen i Viken eller Fagskolen i Vestfold og Telemark, vil du i april, motta tilbud om ny leiekontrakt for boligen du leier hos oss.

Tilbudet gjelder fra 1. august og sendes deg via e-post med informasjon om frister og hva du må gjøre for å signere den nye kontrakten. Vi ber deg om å lese gjennom den nye kontrakten, da det kan være gjort endringer (slik som prisendring).

Les mer om ny kontrakt.

Vi gjør oppmerksom på at det er noen kriterier du må oppfylle for å få tilbud om ny kontrakt:

 • Du må ikke ha ubetalt forfalt husleie på det tidspunkt søknaden din blir behandlet.

 • Du må ikke ha misligholdt leiekontrakten eller sagt opp kontrakten før den utløper.

Hvorfor har jeg ikke fått ny kontrakt?


Maksimal botid i SSNs studentboliger er fem år.

Finn informasjon på infosiden for boligområdet ditt

Informasjon om parkering på ditt boligområde, finner du under "Parkering" på Våre studentboliger (velg studentboligen du bor/skal bo ved).

Ved enkelte av eiendommene våre er det mulig å leie parkeringsplass. For å søke om parkeringsplass må du i utgangspunktet ha et leieforhold hos oss. Du søker via Min side ved å gå inn på Mitt leieforhold og velge "Tilleggsprodukter". Les mer om leie av parkeringsplass her.

Det er viktig at det parkeres kun på oppmerkede p-plasser og ikke foran innganger eller i veibanen slik at det sperrer for brøytebil og utrykningskjøretøyer. Feilparkerte biler kan fjernes uten varsel.

Det er forøvrig godt tilrettelagt for å bruke sykkel ved USNs studiesteder.

Les om parkering hos USN ved å klikke deg videre inn på din campus og velge "Veibeskrivelse og parkering".

Ja, ved enkelte av eiendommene våre er det mulig å leie parkeringsplass. Du kan lese mer om parkering på den enkelte eiendom ved å gå til Våre boliger og se under Parkering ved eiendommen du bor på/skal bo ved.

For å søke om leie av parkeringsplass må du i utgangspunktet ha et leieforhold hos oss. Du søker via Min side ved å gå inn på Mitt leieforhold og velge "Tilleggsprodukter". Dersom det er mulig å søke om parkering på eiendommen, vil dette valget være synlig. Om det er ledig plass vil du straks få et tilbud om leie fra oss, hvis ikke plasseres du på en venteliste.

Se prislisten for priser på leie av parkeringsplass.

Dersom du ikke har fått tildelt bolig enda, men ønsker å søke om parkeringsplass, kan du kontakte oss og vi vil hjelpe deg.

Ja! I mange av studentboligene finnes det ei byttehylle eller til og med et bytterom. Her kan du finne brukte ting til hybelen eller sette fra deg ting du ikke trenger selv.

Les mer om byttehyllene og se om det finnes en der du bor.

Tenk miljø, sorter søpla di!

Ved alle studentboligene våre har vi egne miljøstasjoner. Gjør deg kjent med hvor din nærmeste miljøstasjon er, og benytt de merkede dunkene til å sortere søppelet riktig.

Du finner informasjon om hvor søppeldunkene ved boligen din er lokalisert på siden for boligområdet ditt, under "Avfallshåndtering".

Takk for at du bidrar!

Vil du fremleie boligen din? Dette må du huske på:

 • Fremleie er kun tillatt med skriftlig tillatelse fra SSN.

 • Den du skal fremleie til må være student tilknyttet SSN, enten ved Universitetet i Sørøst-Norge, Politihøgskolen, Fagskolen Tinius Olsen eller Fagskolen i Vestfold og Telemark.

 • Du må selv finne en student som ønsker å leie boligen din før du kan få tillatelse til å fremleie.

 • Du står fortsatt ansvarlig som leietaker, selv om boligen din er fremleid. Det er deg SSN vil forholde seg til så lenge ditt navn står på leiekontrakten.

 • Fremleier plikter å gjøre seg kjent med reglene som fremkommer i leiekontraktens §12-3, vedrørende ansvar for bolig og betaling av husleie ved fremleie.

 • Du kan ikke kreve høyere husleie enn du selv betaler.

 • Vi anbefaler deg å inngå en skriftlig avtale med den du skal leie ut til.

Spørsmål om fremleie eller tillatelse til dette rettes til:
[email protected]

For at posten skal komme frem må du:

 • Registrere den nye adressen din hos Posten (og Folkeregisteret).

 • Sette riktig navn på postkassa.

 • Gi alle kontaktene dine den nye adressen din.

 • Sjekke/tømme postkassen jevnlig.

Les mer om adresse, adresseendring og postkasse her.

Ja, du kan ha besøk:

 • Det er tillatt å ha overnattingsgjester i inntil ti dager i løpet av semesteret.

 • Leietaker må være til stede under besøket og melde fra til SSN ved overnattingsbesøk.

 • Det er ikke tillatt å la flere bo i boligen enn det som er beregnet fra utleier. 

Det skal være stille mellom 23.00/24.00 - 08.00

Er du plaget av naboer som bråker, kan du gå fram på følgende måte:

 • Snakk med naboen og be dem dempe musikken og ta hensyn.

 • Snakk med trivselsverten din, kanskje han/hun kan hjelpe. Du finner kontaktinfo til din trivselsvert på Min Side på desktop eller under Studentbolig/Mitt leieforhold i appen.

 • Send klage til SSN. Husk å spesifisere tid, sted og romnummer.

 • Ring Politiet: 02800.

Vis respekt for hverandre. Leietakerne plikter å respektere hverandres natte- og arbeidsro.

Etter klokken 23.00 på hverdager og klokken 24.00 på dager før helligdager, og frem til klokken 08.00, skal det være ro i boligen, samt på eiendommen for øvrig. Herunder ligger også forståelsen for at man skal ta hensyn til sine medleietakeres behov for arbeidsro også på dagtid.

Leiekontraktene våre gjelder i ett år av gangen, fra 1. august til 31. juli. Omtrent tre måneder før kontrakten din går ut, sender vi deg en ny kontrakt (ca i april/mai). Hvis du ønsker å fortsette å bo i studentboligen din, signerer du den nye leiekontrakten på Min side innen tre dager fra du mottok tilbudet.

Slik signerer du den nye kontrakten.

NB! Les nøye gjennom den nye kontrakten din før du signerer, det kan være gjort viktige endringer du skal vite om, som pris.

Har du ikke fått tilbud om ny kontrakt, kan det være fordi du ikke lenger innfrir tildelingskriteriene.

Les mer om årsaker til at du ikke har fått tilbud om ny kontrakt.

Om du ønsker å fortsette å bo i studentboligen din etter 31. juli, må du signere en ny kontrakt (gjeldende fra 1. august). Aller først må du logge deg inn på Min side. Deretter åpner du lenken du har fått i e-post om ny kontrakt fra oss.

Du vil så motta en ny e-post med en ny kontrakt til signering. Mulighet til å signere elektronisk vil komme i en egen e-post fra Signant.

NB! Les nøye gjennom den nye kontrakten din før du signerer, det kan være gjort viktige endringer du skal vite om, som pris.

Det er viktig at du returnerer signert kontrakt innen 3 dager fra du mottok tilbudet. Dersom vi ikke mottar signert kontrakt innen fristen vil tilbudet falle bort og boligen tildeles noen andre.

Tilbud om ny leiekontrakt til eksisterende beboere sendes ut én gang i året (ca i april/mai måned, som er omtrent tre måneder før den gamle går ut 31. juli).

For å få tilbud om ny leiekontrakt, må du fortsatt fylle tildelingskriteriene for studentbolig. Dersom du har misligholdt leieforholdet ditt, kan dette være grunnen til at du ikke har fått tilbud om ny kontrakt.

Med mislighold mener vi:

 • Gjentatt manglende betaling av husleie. Dersom du har gjort opp for deg, vil du få tilbud om ny kontrakt.

 • Gjentatte brudd på ordensreglene.

 • Ulovlige rusrelaterte episoder.

Andre som ikke får tilbud om ny kontrakt:

Beboere som er PhD-studenter, lærlinger, og elever ved videregående som ikke skal studere ved SSN-tilknyttede læresteder, vil heller ikke motta tilbud om ny kontrakt, men kan legge inn en ny ordinær søknad og slik komme inn på ventelisten etter at ordinære studenter har fått tildelt bolig. Man må belage seg på å flytte ut i mellomtiden, og søke seg inn igjen fra 1. september.

Du oppretter selv en bruker på Min Side.

På Min Side kan du søke om studentbolig og helserefusjon. Det er også her du melder inn feil og mangler i din bolig, eller melder om bråk. Her kan du som har nøkkelkort bytte PIN-kode til ditt kort og til og med låse deg inn digitalt under Mitt nøkkelkort.

Du finner også en oversikt over ditt leieforhold, slik som faktura for husleie og du kan søke om tilleggstjenester som bod eller parkeringsplass. Du ser en oversikt over pågående og tidligere søknader.

Husk å oppdatere kontaktinformasjonen din på Min Side, dersom du for eksempel endrer telefonnummer eller får ny e-postadresse. Det er viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert, slik at vi som utleier får kontakt med deg. Vi bruker vanligvis e-post eller SMS når vi sender deg informasjon.

Ja, dersom det ikke medfølger bod til din enhet, kan du i mange tilfeller søke om å leie bod på Min side. Gå til Mitt leieforhold og Søk om tilleggsprodukter. Dersom det er en ledig bod, vil du få tilbud om leie.

Se prislisten for pris på leie av bod.

Ja, ved enkelte av eiendommene våre er det mulig å leie parkeringsplass. Du kan lese mer om parkering på den enkelte eiendom ved å gå til Våre boliger og se under Parkering ved eiendommen du bor på/skal bo ved.

For å søke om leie av parkeringsplass må du i utgangspunktet ha et leieforhold hos oss. Du søker via Min side ved å gå inn på Mitt leieforhold og velge "Tilleggsprodukter". Dersom det er mulig å søke om parkering på eiendommen, vil dette valget være synlig. Om det er ledig plass vil du straks få et tilbud om leie fra oss, hvis ikke plasseres du på en venteliste.

Se prislisten for priser på leie av parkeringsplass.

Dersom du ikke har fått tildelt bolig enda, men ønsker å søke om parkeringsplass, kan du kontakte oss og vi vil hjelpe deg.

Spar energi, spar miljøet!

SSN har et bevisst forhold til miljø og bærekraft, og vi gjør allerede mye for å spare strøm i studentboligene våre. Men vi er avhengige av at beboerne våre også gjør sin del!

Med enkle tiltak kan du bidra til å hjelpe oss med å spare både miljø og kroner. Energisparing gir lavere kostnader, som igjen kan komme deg til gode.

Slik sparer du strøm:

 • Slå av lyset når du forlater boligen din eller fellesrom.

 • Luft raskt og effektivt, ikke la vinduet stå på gløtt i vinterhalvåret.

 • Ved å senke temperaturen med 1 grad, reduserer du forbruket med 5 %.

 • Senk temperaturen når du reiser hjem på ferie, både på egen bolig og varmekabler på badet.

Flere strømsparetips finner du her.

Mer om livet i studentbolig

Se alle våre ofte stilte spørsmål om studentbolig.