Leiekontrakt, ordensregler og tildelingskriterier

tor. 15 sep.

Her finner du kriteriene for tildeling av studentbolig, ordensreglementet for SSNs studentboliger og innholdet i leiekontrakten.

Her finner du en samling av viktige dokumenter for boligene våre: