Leiekontrakt, ordensregler og tildelingskriterier

ons. 26 apr.

Her finner du kriteriene for tildeling av studentbolig, ordensreglementet for SSNs studentboliger og innholdet i leiekontrakten.

Her finner du en samling av viktige dokumenter for boligene våre: