Brannsikkerhet

 • + Branninstruks
  1. Brann må straks varsles brannvesenet over telefon 110.
  2. Få ut alle som er truet av ild og røyk.
  3. Forsøk å slokke.
  4. Lukk dører og vinduer.
  5. Møt og informer brannvesenet når de kommer.
  6. Oppmøteplass ved brann er parkeringsplass.
 • + Bruk godkjent el-utstyr

  Feil bruk og dårlig vedlikehold av elektriske apparater er blant de vanligste årsakene til boligbranner. Her er noen gode generelle råd for bruk av elektriske artikler:

  • Unngå stand-by
   Slå alle elektriske apparater helt av når de ikke er i bruk
  • Trekk ut støpselet på termostatstyrte apparater
   Mange apparater er utstyrt med termostat. Går termostaten i stykker, kan temperaturen på kort tid øke og forårsake brann
  • Unngå utstyr med feil
   Unormal varme i ledninger og elektriske apparater er et sterkt signal om brannfare.Følg bruksanvisningen
  • Belast ikke den enkelte stikkontakt med for mange apparater
 • + Hva gjør jeg når alarmen går?
  • Varsle: Oppdager du brann eller røyk, må du snarest varsle brannvesenet. Ring tlf. 110
  • Redde: Slå alarm i huset, og forsøk å varsle de andre beboerne.
  • Slokke: Lukk dører og vinduer før dere evakuerer bygningen.

  Ved mindre branntilløp, ber vi om at du forsøker å slukke brannen med tilgjengelig slukkeutstyr.

  Slukkeutstyr

  Gjør deg kjent med hvor slukkeutstyr finnes. Alle boliger skal ha slukkeutstyr lett tilgjengelig. I de fleste studentboligene vil dette være pulver- skumapparat eller husbrannslange.

 • + Hvordan unngå falsk alarm?
  • Ikke forlat kjøkkenet når du lager varm mat. 
  • Bruk ventilator/luft godt. Ved bruk av elektriske artikler som f.eks. vaffeljern, brødrister og riskoker, plasseres disse under eller nær ventilatoren.
  • Hold stekeplater og ovn rent. Slik blir det også hyggeligere for den som kommer etter deg.
  • Branndetektor i taket skal ikke demonteres.
 • + Komfyrvakt

  Bruksanvisning kan lastes ned her (PDF 98 kb) | Download instructions in english here (PDF 928 kb)

  Som en ekstra sikkerhet (lovpålagt i nye bygg) er det montert en komfyrvakt (varmevakt) på alle komfyrer. Du ser den som en liten boks over komfyren.

  Det er installert komfyrvakt i følgende studentboliger: Kaldnes Brygge, Fagerlund og Campus i Vestfold, Øvre Storgate i Drammen.

  Bruk

  Plater og stekeovn slåes på vanlig måte. Et lite lys tennes i komfyrvakten. 
  Komfyrvakten er forhåndsinnstilt med timer på 30 minutter. Dette gjør at plater og stekeovn «slår seg av» automatisk etter 30 minutter. NB! Det er fortsatt behov for å slå av eventuelle påslåtte brytere selv om strømmen kuttes etter 30 minutter!
  Har du behov for å forlenge koke/steketiden gjøres dette ved å gi trykknappen på komfyrvakten et kort trykk. Ved å trykke inn knapp med et kort trykk, vil komfyrvakt forlenges med nye 30 minutter. Ved f.eks. langtidskoking eller langtidssteking i ovnen kan du forlenge tiden til 8 timer; hold trykknappen inne i 6 sek til et dobbelt pip høres og lampe lyser.

  Ved steking på høy varme

  Trykk knappen inn i 3 sek til et pip høres og indikasjonslyset begynner å blinke. Dette kopler bort varmevakten i 8 min. Da vil ikke varmevakt slå ut ved høy temperatur, men koketidvern teller ned.

  Summer - varsling

  Komfyrvakten varsler med lyd for følgende årsaker:

  • Timer tiden har gått ut – det gis et lite pip
  • Ved for høy varme
  • Ved strømbrudd (slå platene av og på dersom det har vært et strømbrudd mens komfyren er i bruk)

  Om varmevakten løses ut

  Varsler når temperaturen blir for høy. Indikasjonslyset blinker i 1 min og deretter varsler summeren i 30 sek og komfyren slås av. 
  Hvis plater/ kjeler er veldig varme vil temperaturvern skru av komfyr igjen.
  Pip og blå lampe blinker i 30 sekunder og komfyr skrues av igjen.
  Når summeren gir lyd har du 30 sek på deg å reagere:

  • Sette på kjele med kaldt vann på platen
  • Kjøle ned ved å fjerne kjelen og sette ned varmen på platen
  • Benytt steke-funksjonen

  Rengjør «øyet» forsiktig med et mildt rengjøringsmiddel innimellom. Benytt helst mørke kjeler for beste funksjon.

 • + Rømningsveier

  I tilfelle evakuering av huset der du bor, er det viktig at du kjenner til hvor nærmeste rømningsvei er i boligen din.

  Frie rømningsveier og nødutganger

  Brannvesenet forlanger at rømningsveier skal være helt ryddet og frie. I tilfelle evakuering vil dette gi raske fluktmuligheter, samt at brannvesenet får hurtig adkomst til boligen.

  Boligavdelingen har løpende inspeksjoner i boligene. Sportsutstyr, møbler, tørkestativer osv., som befinner seg i rømningsveiene, vil bli fjernet og kastet.

  Nødutgangen er låst

  Dører til de fleste nødutganger har automatisk avlåsing.

 • + Stearinlys og røkelse

  Enkle forholdsregler:

  • Sørg for at stearinlyset står stødig.
  • Se opp for brennbart materiale som garn, tekstiler og brennbar pynt!
  • Vær ekstra oppmerksom når dyr og barn er til stede.
  • Telys må ikke plasseres direkte på bord eller duk.
  • Husk å slukke lyset når du går ut!

  Røkelse

  Det er ikke anledning til å benytte røkelse på våre hybler.