Kurs i Vestfold

SSN Helse har flere kurs i løpet av semesteret hvor formålet er å hjelpe studenter til en bedre studiehverdag.

Her vil det publiseres kurs fortløpende.