Ofte stilte spørsmål: Helse

tir. 28 feb.

Finn svar på spørsmålene dine om tilbudene til SSN Helse.

Ofte stilte spørsmål: Helse

Du kan få helserefusjon for en rekke av egenandelene du har betalt til ulike behandlere. For å se hvilke tjenester ordningen gjelder for, les Retningslinjer for refusjon av helseutgifter. Her finner du også informasjon om hvor mye du kan få refundert, annen generell info og hvordan du kan klage på vedtak.

Alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Politihøgskolen i Stavern, Fagskolen Vestfold og Telemark eller Fagskolen i Viken, som har betalt semesteravgift og dermed har gyldig studentbevis, kan søke om refusjon av helseutgifter.

Les mer om helserefusjon.

Retningslinjer for refusjon av helseutgifter.

Du søker ved å logge deg inn eller registrere deg på Min side, og fylle ut søknadsskjema der.

Rett til fastlege på studiestedet

Alle studenter som flytter til et studiested har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg på studiestedet over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her.

Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i kommunen du studerer i, kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det legevakten du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Den første timen bestiller du selv via vårt timebestillings-system.

  • Velg campusen du studerer ved.

  • Velg deretter om du ønsker digital eller fysisk førstegangssamtale.

  • Velg gjerne "Første ledige time" for å se denne. Klikk på ønsket dato og deretter klokkeslett. Du vil nå få spørsmålet: "Vil du bestille denne timen?" Velg JA.

  • Du blir nå bedt om å legge inn ditt fødselsnummer. Når dette er registrert, vil du motta en SMS fra SSN Helse, med en kode for å autentisere deg. Skriv inn koden og logg inn.

  • Din timeavtale blir nå bekreftet.

  • Du kan siden endre eller avbestille timen din i den samme bestillingsløsningen.

Avbestille timen?

Om du allerede går i samtaler hos oss og trenger ny time kan du ringe vår Helsetelefon mellom kl 08.30 - 14.00: 31 00 84 44.

Er du ny bruker av samtaletjenesten? Les mer om hvordan du bestiller den første timen her.

Du avbestiller timen din der du bestilte din første time - i Physica Timebestilling. Du kan også ringe vår Helsetelefon om du trenger hjelp med å avbestille.

Les mer om avbestilling av time her.

Nei, du må ikke betale for å gå til psykolog/samtaleterapeut hos SSN Helse. Samtaletjenesten er gratis, konfidensiell og en viktig del av SSNs velferdstilbud til deg som er student i Sørøst-Norge.

Tilbudet gjelder for studenter som har betalt semesteravgift til SSN og kan fremvise gyldig studentbevis.

NB! Dersom du avbestiller en avtale hos SSN Helse for sent (du må avbestille senest 24 timer før), vil du motta et gebyr.

Dersom du kommer til lukket dør hos samtaleterapeut/psykolog, kan du legge igjen ditt telefonnummer hos servicekoordinatoren i SSNs servicekontor, og du vil bli oppringt.

Finn ditt servicekontor og se åpningstidene her.

Nei, det er ingen tannhelsetjeneste i SSN. MEN - husk at du kan søke om refusjon for helseutgifter dersom du har brukt penger på tannlege (eller andre behandlere). Les mer om helserefusjon her.

NB! Du kan ha rett på rabatt på tannhelse! Denne informasjonen er hentet fra HelseNorge:

  • Når du er fra 19 til 24 år i behandlingsåret, bør du ta kontakt med den offentlige tannhelsetjenesten. Du kan ha rett til billigere tannbehandling, uavhengig av når på året du er født.

  • Fyller du 19 eller 20 år i behandlingsåret, og går til den offentlige tannhelsetjenesten, må du betale 25 prosent av utgiftene selv. Det offentlige dekker de resterende 75 prosentene etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

  • Unge voksne har fra det året de fyller 21 år, til og med det året de fyller 24 år, rett til et utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud. Dette tilbudet innebærer at de betaler 25 prosent etter takster fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

(Les mer om ordningen i Rundskriv I-2/2023 Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2023 – regjeringen.no).

Har du andre typer spørsmål om helse?

Spør anonymt og få svar fra helsepersonell i den digitale gratistjenesten Studenter spør!

Prøv Studenter spør!