Helse

Eksamensangst? Det er hjelp å få

Av Magnus Lia 8. mai 2023

Å kjenne på stress og angst før eksamen er normale reaksjoner som faktisk får deg til å prestere bedre. Men hva kan du gjøre når dette spenningsnivået blir for høyt?

<em>Sunt </em>spenningsnivå vs <em>for høyt</em> spenningsnivå

Når selve eksamensdagen er der kjenner de fleste studenter på stress og nerver. Dette er ikke bare normalt – det er i de fleste tilfeller en forutsetning for å prestere godt.

Det har vist seg at et sunt spenningsnivå bidrar til bedre resultat. For en del kan imidlertid spenningsnivået være for høyt. Når vi snakker om «eksamensangst» er det denne gruppen det er snakk om:

De som har så mye nerver at det går utover evnen til å få frem den kunnskapen man besitter.

Symptomer på angst

Angst gir sterk følelse av redsel, og at du ikke kan kontrollere det som skjer med deg. Noen ganger kan du oppleve det som om angsten kommer helt plutselig og uten forvarsel. Fysisk kan angst kjennes ved at du får hjertebank, skjelving, pustevansker eller at du tror du skal besvime eller kaste opp.

Kilde: Rådet for psykisk helse

Det vil være store individuelle forskjeller både i hvordan man opplever slik angst, men også i hva man trenger for å håndtere den. Noen råd kan allikevel være gode å ta med seg på veien.

Her er psykolog Magnus sine fem beste råd til deg som opplever eksamensangst:

  1. Minn deg selv på en spesifikk situasjon hvor du hadde det på samme måte, men resultatet ble bra. «Den gangen da jeg var kjempeengstelig, men allikevel klarte meg bra». Dette har vist seg å gi økt tiltro til egen mestring.  

  2. Heng sammen med noen du trives med og forsøk å snakke om noe helt annet i forkant av at du mottar oppgaven. For noen kan det være nyttig å avlede oppmerksomheten med å lytte til noe på øret.

  3. Våg å kjenne etter hvordan du har det inni deg, fremfor å skyve det unna. Unngåelse av angst fungerer dårlig over tid og bidrar som oftest til at engstelsen stiger. Dessuten er det lettere å håndtere angsten dersom du kjenner den kommer snikende, fremfor når den har tatt tak i deg for alvor. 

  4. Dersom angsten allikevel tar overhånd i situasjonen – fokuser på pusten din og jobb aktivt med å legge merke til ting som skjer utenfor deg selv. Dersom en retter fokus innover mot for eksempel hjertebank – vil dette ofte bidra til at kroppsreaksjonene eskalerer ytterligere.  

  5. Husk på at dersom du klarer å møte situasjoner som potensielt kan skape angst – og du aksepterer at du ikke kan kontrollere hva som vil skje, så vil angsten som oftest avta. Dette er et grunnleggende prinsipp i eksponeringsterapi.  

Få hjelp av SSNs samtaletjeneste

Husk at du kan kontakte oss i SSN Helse dersom du opplever eksamensangst.

Sjekk også ut vårt «Rådskort» om eksamensnerver, dette finner du også i fysisk form på din campus.

Ansatte/Helse/Magnus_Lia_edit-_dskuim

Magnus Lia

Psykolog

Magnus er psykolog og har erfaring fra arbeid med alle aldersgrupper. Han er spesielt opptatt av mestring og hvordan dette kan bidra til trivsel og livskvalitet. Magnus er også engasjert i hvordan man kan fremme god psykisk helse, og er dessuten treningsentusiast med en ekstra bachelor i idrettsfag.