Kurs på Ringerike

SSN Helse har flere kurs i løpet av semesteret hvor formålet er å hjelpe studenter til en bedre studiehverdag.

Mental verktøykasse

Mental verktøykasse er et av flere kurs som skal bidra til bedre livsmestring i studiehverdagen. I første kurs vil vi fordype oss i følgende:

Lær å lede deg selv gjennom studiet på en god måte, å se og bruke egne styrker og kartlegge hva som gjør ting vanskelig for deg. 
Lær å forstå deg selv og dine egne reaksjonsmønstre bedre: hva skjer med deg når det blir for mye stress og press i hverdagen? 
Få konkrete tips og råd til hvordan du kan håndtere studiehverdagens utfordringer: hva kan du gjøre når studiedagene blir for mye? 

Dato: 18.09.18
Kl: 16:00-17:30
Hvor: C-217
Påmelding: helse@ssn.no

Mindfulness og stressmestring

Alle mennesker er født med evnen til «å gå i alarm» og bli stressa.
Evnen til å falle til ro igjen, må vi derimot lære. Mindfulness er et godt verktøy. 

Vi ønsker å skape rom for studenter til å puste ut og hente seg inn. Det handler ikke om avansert, ny kunnskap, men om å minne kroppen og sinnet om noe vi dypest sett alle kan.

Studentprest Pernille Astrup ønsker i samarbeid med SSN Helse velkommen til Grunnkurs i mindfulness.

Dato: 14.11.18
Kl: 15:00-18:00
Hvor: C-217
Påmelding: helse@ssn.no