Lokale helsetjenester for PHS-studenter i Stavern

Dersom du skulle bli syk, er det flere muligheter for å få hjelp.

Ved akutthjelp: 

Ambulanse og medisinsk nødtelefon: 113
Nasjonalt legevaktnummer: 116 117
 


Har du ikke fastlege der du studerer?

Alle studenter som flytter til Stavern har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Noen ganger er det spesielle årsaker til at man ønsker å beholde fastlegen i sin hjemkommune. Men dersom du skal oppholde deg i Stavern (Larvik Kommune) over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i her. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Larvik Kommune kan du lese mer om dette på helsenorge.no

Det er viktig å vite at studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege 

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Larvik Kommunale Legevakt du skal henvende deg til. Deres telefonnummer er 116 117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 16.00 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg.

Her finner du oversikten over ledige fastleger i Stavern/Larvik.

Nanset legesenter

PHS-studenter kan kontakte Nanset legesenter i Larvik ved behov for legetime:
Adresse: Fridtjof Nansens vei 4, 3269 Larvik
Telefon: 33 13 81 10 
Hjemmeside: helserespons.no/web/nanset/
 


Psykisk helsehjelp i Larvik:

Akutt psykisk helsehjelp, DPS Larvik

Telefon: 33 11 86 00
Adresse: Kristian Fredriks vei 10, 3257 Larvik

Vi gjør oppmerksom på at du må ha henvisning fra fastlege, psykolog eller privatpraktiserende spesialist for å få utredning/behandling hos DPS. Åpningstid: 08:00 - 15:30

Psykisk helsehjelp, Larvik kommune 

Hjemmeside

Hjelp til hjelp

Oversikt over psykisk hjelp og kurstilbud i Larvik
Hjemmeside

Mental Helses Hjelpetelefon

Døgnåpen telefon: 116 123