Bidrar til trivsel i studentboligene

fre. 12 jan.
Studentbolig/Diverse illustrasjonsfoto/Even Lundefaret/trivsel_fellesrom-2093_uofph6

Trivselsvertene i SSNs studentboliger skal bidra til at det blir litt lettere å finne seg til rette på et nytt sted.

Trivselsverter i alle SSNs studentboliger

Miriam Oland (23) går fjerde året på USN Campus Vestfold for å bli grunnskolelærer for 5.-10. trinn og er en dreven student.

Studieåret 22/23 har hun dessuten tatt på seg ansvar som trivselsvert for beboerne i studentboligen hun bor i på Bakkenteigen i Horten. En jobb som er spesielt viktig i starten av studieåret, med mange nye studenter og nye beboere som skal bli kjent.

Trivselsvertordningen:

  • Trivselsvertordningen er etablert for å ivareta et godt bomiljø i SSN sine boliger og for å yte bedre service til beboerne.

  • Trivselsvertene skal bidra med å skape trygghet og trivsel i studentboligen og vil være SSNs samarbeidspartner på boområdet.

  • Alle SSNs boområder har en eller flere trivselsverter.

  • Trivselsvertene følges opp av SSNs avdeling for Helsefremmende og forebyggende arbeid.

Les mer om trivselvertene her.

Fokus bort fra alkohol

- Jeg er jo helt i startfasen som trivselsvert, men sammen med de andre trivselsvertene i campus-boligene her på Campus Vestfold (Campus Vestfold Studentboliger og Fagerlund Studentboliger), inviterte vi alle nye beboere til å samles på et av uteområdene, for å bli kjent rett før fadderuka, forteller Miriam.

Miriam Oland, trivselsvert Campus Vestfold Studentboliger
Campus Vestfold Studentboliger

Miriam Oland er trivselsvert på Campus Vestfold Studentboliger på Bakkenteigen i Horten.

- Det var ikke et fokus på alkohol, noe som var viktig for oss, men det kom mange, både gamle og nye beboere, så det ble jo en god fest ut av det og endel alkohol. Allikevel var det flere der som ikke var så interessert i alkohol, men som kom og hadde det veldig hyggelig. Det var en suksess vi må gjenta!

Ferske tall fra Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2022 viser at så mange som 61% av studentene ønsker alkoholfrie arrangementer. 49% opplever at det drikkes for mye i studentmiljøet.

Trivselsvertenes oppgaver er blant annet å sette i gang sosiale arrangementer og sørge for at alle blir invitert.

- På facebook-gruppene for studentboligene deler trivselsvertene arrangementer som skjer på Studenthuset, i studentidretten (VSIL) og andre ting som skjer. Studenthuset er veldig flinke til å finne på forskjellige ting og det er mye som ikke innebærer drikking, sier Miriam.

Totalt bor 18% av studentene i studentbolig...

...men resultatene fra SHoT 2022 viser at hele 28% av de yngste studentene bor i studentbolig (18-20 år).

Generelt trives 69% godt med bosituasjonen sin i studentboligen, 20% har svart verken/eller og 11% trives dårlig.

Viktig å få en god start

SHoT-resultatene viser at det er færre studenter som er ensomme nå i 2022 enn under pandemien (tall fra SHoT tilleggsundersøkelse 2021), men det er fortsatt mange som oppgir at de har få (34%) eller ingen (7%) venner.

- Jeg syns det er trist at det såpass mange som 40% som føler seg ensomme, men jeg kan nok kjenne det litt igjen. Jeg har ikke noen egen erfaring med å være ensom, siden jeg kom meg fort inn i et miljø og fant meg raskt til rette da jeg begynte å studere for tre år siden, men jeg vet jo at det er studenter som ikke har funnet sin "plass", forteller Miriam.

Miriam tror på at det er viktig å stille opp for hverandre for å få med de som av en eller annen grunn ikke har "funnet sine folk" enda:

- Hvis du ikke finner venner eller noen å være sammen med ganske fort, kan det nok være vanskelig å komme inn. Selv om det skjer mye på campus og det er mange arrangementer og ting å bli med på, tror jeg det er hardt å møte opp helt aleine og ikke ha noen å dra sammen med, sier hun og fortsetter:

- Vi som kjenner mange og har et nettverk må være gode på å invitere til å treffes litt før arrangementer begynner, slik at de som kommer aleine har noen å gå sammen med. Da tror jeg flere kommer til å bli med på ting.

Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT) 2022

SHoT undersøkelsen 2022 ble gjennomført mellom 8. februar - 13. mars 2022. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Nærmere 60.000 studenter deltok i 2022 (35% av studenter i Norge og norske studenter i utlandet).

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.

Rapporten ble publisert 8. september 2022.

Les mer om SHoT på studenthelse.no (her finner du også hele rapporten).

Trøbbel i kollektivet eller er det noe annet du vil snakke om? Kontakt rådgiver/koordinator for studentrelasjoner på din campus!