Psykologens råd mot ensomhet

ons. 04 mai
Studentbolig/Diverse illustrasjonsfoto/Studentbolig+folk/vestsiden_hybel-egetbad-5187_ey1z0e

- Ensomhet er en del av livet. Vi har alle et sosialt ansvar for hverandre, men husk at det til syvende og sist er opp til deg selv å ta kontakt med omgivelsene, råder Kristin Maute, psykolog i SSN Helse.

Psykologens ti beste råd mot ensomhet:

  1. Bruk ensomhetsfølelsen til noe positivt! Den forsøker å si deg noe viktig: jeg trenger noen, og det har jeg ikke akkurat nå. 

  2. Våg å stå i det ubehagelige ved å dele og fortelle hvordan du egentlig har det. 

  3. Våg å gjøre deg synlig – hopp i det! Hvis vi er redde for å bli avvist unngår vi ofte sosiale sammenhenger, som igjen får oss til å føle oss utenfor og ensomme. 

  4. Sats på de gode relasjonene. Det er bedre å ha én nær venn enn å være med mange og likevel føle seg ensom. Ensomhet handler om nærheten i relasjonene våre. 

  5. Let etter tankefeilene og avslør dem! Er du en som tenker: «Hva vil andre tenke om meg?». Husk at dette er våre tanker og ikke andres tanker. Tanker er ikke farlige, og ikke sanne.

  6. Aksepter at det å leve er en «risiko»! Det finnes ingen garantier, og livet er full av avvisninger. Vi må tørre å få et «nei» en gang i blant, for å få et «ja».

  7. Våg å være god med deg selv. Vi er flinke til å kritisere oss selv for alt vi kunne gjort bedre i livet. Problemet er at vi bare får det verre. 

  8. Ikke sammenlign deg med andre! Da ser du bare hva andre har og hva du selv ikke har. Som Oscar Wilde sa: «Vær deg selv – alle andre er allerede opptatt». 

  9. Legg perfeksjonisten på hylla og senk kravene til deg selv. Du blir ingen slabbedask om du gjør det.  

  10. Våg å smile! Å smile er noe av det mest effektive du kan gjøre mot andre. Det setter alltid i gang noe hos den som blir smilt til!

Visste du at hjernen umiddelbart frigjør dopamin og endorfiner når du smiler – selv om smilet ikke er spontant?! 

Vi har alle et felles ansvar:

Våg å invitere! Våg å bry deg! Våg å oppmuntre andre til å bli med! Et smil koster så lite og er verdt så mye.

Er dette for vanskelig? Prøv en gang til! «Tørre-muskelen» trenger å trenes opp. Fortsatt vanskelig? 

Ta kontakt med SSN Helses samtaletjeneste, vi kan hjelpe deg!

Denne artikkelen er inspirert av en lignende artikkel i Aftenposten.