Husleie

Kontaktinformasjon:

31 00 90 00 | [email protected]
Vårt kontonummer: 2480 27 91050

Faktura for husleie finner du på Min side!

Hva er inkludert?

Husleien inkluderer strøm (det er egne regler for familieleiligheter på Faun, Klokkergården og i Åsgårdstrand i Vestfold), vaktmestertjenester og internett (gratis tilleggstjeneste via USN). I de aller fleste av våre boliger i Porsgrunn, Bø, Notodden og Rauland er bruk av fellesvaskeri inkludert i husleien.

Husleien forfaller den 1. hver måned

  • Husleiefakturaen finner du Min side og den forfaller den 1. hver måned. Du betaler husleien forskuddsvis. Du er ansvarlig for å betale husleie - uteblitt faktura gir ikke fritak for betaling. 
  • Husleie for første måned forskuddsbetales før innflytting. Fra påfølgende måned etter innflytting forfaller husleien som normalt.
  • Du blir fakturert fra kontraktsstart (også dersom du av ulike årsaker ikke har flyttet inn enda).

eFaktura

SSN tilbyr e-faktura som betalingsløsning for våre kunder. Med e-faktura får du regningen ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre beløp og forfallsdato før du godkjenner. E-faktura avtale inngår du i nettbank enten ved å gå inn på e-fakturas tilbyderliste eller ved å si ja takk neste gang du har betalt en regning. Din e-faktura referanse er det samme som ditt kundenummer hos oss. Vi oppfordrer alle til å bruke e-faktura.

Dersom du ikke velger å benytte deg av e-faktura finner du husleiefakturaen din på Min side. Du er selv ansvarlig for å kontakte oss dersom du ikke har mottatt faktura på Min side eller e-faktura.

Vi ber om at de aktuelle giroer med KID-nummer blir brukt når du betaler. Vær oppmerksom på hvilken giro du betaler med da hver og en giro blir linket opp mot den måned den er merket med. Ved ønske om betaling av husleier for flere måneder av gangen, kan dette gjøres på en giro.

Betalingsutsettelse

Ta kontakt med oss dersom du en måned har vanskeligheter med å betale innen fristen. Ta også kontakt med oss dersom du får større betalingsproblemer slik at vi sammen kan forsøke å finne en løsning på problemet.

Vi tilbyr gratis økonomisk rådgivning , bestill gjerne en time, slik at vi kan hjelpe deg!

Hva skjer dersom du ikke betaler?

Ved for sen betaling av husleie og andre fordringer vil du motta purring med purregebyr fra inkassoselskapet Intrum Justitia eller Sergel. Purringer på husleie blir postlagt til leietagers adresse hos oss. Dersom du fortsatt ikke betaler vil saken gå til inkasso hos inkassoselskapet. Det vil da påløpe renter og inkassogebyrer.

Betal til tiden for å unngå gebyrer!

Dersom det er sendt purring og/eller inkassovarsel må gebyrer og renter betales selv om faktura betales før eventuelt varsel er mottatt. Det kan ta 1-4 dager fra husleie er betalt til SSN registrerer betalingen. I mellomtiden kan altså varsel være sendt. Dette betyr at betaling 14 dager etter forfallsdato alltid vil medføre at fordringen blir sendt til Intrum Justitia eller Sergel for videre betalingsoppfølging. En slik overføring medfører gebyrer og rentebelastning.

Inkasso og utkastelse

Ved inkasso vil du motta giro fra Intrum Justitia eller Sergel på husleien og/eller andre fordringer i tillegg til gebyrer og renter. Denne skal betales. Spørsmål vedrørende inkasso-saken rettes til den du har fått purring fra. Fra SSN vil det samtidig bli sendt et varsel om tvangsfravikelse av boligen (utkastelse), ref. § 14 i husleiekontrakten. Utstedelse av dette varselet vil utløse et omkostningsgebyr på kr 200.

Dersom du fortsatt ikke har innbetalt skyldig beløp vil saken oversendes Namsmann for begjæring om tvangsfravikelsen. SSNs omkostninger i forbindelse med denne oversendelsen utgjør ytterligere kr 200, dette faktureres deg som leietaker. Behandling, oppfølging og iverksettelse fra Namsmannens side vil utløse rettsgebyrer.


Vet du at vi tilbyr personlig, økonomisk rådgivning til studenter - helt gratis?!

Innholdet i leiekontrakten finner du under Regler og priser.