Husleiebetaling

Husleiefaktura blir sendt per e-post og forfaller den 1. hver måned. Du er ansvarlig for å betale husleie - uteblitt faktura gir ikke fritak for betaling. 

Vi oppfordrer alle til å bruke e-faktura. Dersom du ikke betaler husleien til riktig tid, vil den bli sendt til Sergel inkassoselskap.

Du blir fakturert fra kontraktsstart selv om du ikke skulle ha flyttet inn enda.

Leiekontrakten finner du under "regler og priser".