Velkommen som gjest hos SSN!

Når du har betalt semesteravgift til én samskipnad kan du via samskipnadenes gjesteordning få tilgang til tjenester hos alle samskipnadene i landet. Her finner du en oversikt over hvilke tjenester vi i SSN kan tilby deg som gjest:

Solsikke

Trening

Dersom du har betalt treningsmedlemskap der du vanligvis studerer (på idrettssenter drevet av din samskipnad), har du rett til å "gjestetrene" hos oss!

Du har også rett til studentrabatt om du ønsker å tegne abonnement på medlemskap på et av våre studentidrettssentre.

Våre treningssentre finner du i Drammen, Ringerike og Vestfold. 

Mat og drikke

Når du har betalt semesteravgift og kan fremlegge gyldig studentbevis tilknyttet en av landets studentsamskipnader, har du rett til studentrabatt i alle våre spisesteder

Bolig

Dersom du har behov for studentbolig i Sørøst-Norge, kan du leie bolig hos oss til samme pris som studenter tilknyttet SSN.

Barnehage

Vi har studentbarnehager i Porsgrunn, Kongsberg, Notodden og Bø, hvor du som student kan søke om barnehageplass til ditt barn på lik linje med andre studenter (vi har plasser reservert for studentbarn i våre barnehager).

Helse

Dersom du trenger noen å snakke med kan du ta kontakt med vårt sentralbord for å undersøke om våre psykologer og samtaleterapeuter har ledig kapasitet.

Tjenester som IKKE omfattes av gjesteordningen:

Du kan ikke søke om helserefusjon eller studentmidler. Her må du bruke tilbudet hos samskipnaden du har betalt semesteravgiften din til (se liste med lenke til samskipnader nederst på denne siden).

Gjest hos andre samskipnader?

Når du har betalt semesteravgift til din studentsamskipnad får du samtidig gjestetilgang til store deler av tilbudet hos studentsamskipnadene landet rundt. 

Gjesteordningen kan være særlig aktuell om du i perioder tar fag, skriver oppgave eller har praksis et annet sted enn der du vanligvis studerer. Med gjesteordningen får du tilgang til mange tjenester hos andre samskipnader, for eksempel trening, boliger, servering, barnehager og helsetjenester.

Merk at de enkelte studentsamskipnadene har ulike prioriteringskriterier for en del av tilbudene, og at enkelte tilbud ikke inngår i ordningen, for eksempel helserefusjonsordninger.

Se derfor nettsiden til den samskipnaden som er aktuell for deg, for å orientere deg om hva gjesteordningen innebærer.

Nettstedene til alle studentsamskipnadene i Norge: