Unitas

Priser fra kr 5120,-

Domi og Unitas sto klare i august 2017 (byggetrinn 2). Hybelbyggene består av to boligblokker på fire etasjer hver, over sokkeletasjer med boder.

NB! Enhetene er stylet før fotografering og løst interiør og pyntegjenstander følger ikke med. Bildene av de ulike enhetene må kun sees på som veiledende for sin type enhet (hybel/ettroms/toroms/HC-enhet), da enhetene ikke er 100% like hverandre. 


Unitas har hybler med eget bad (14 kvm) og felles kjøkken og stue. Det er også enheter som er tilrettelagt for leietakere med funksjonsnedsettelse. Alle enheter og innvendige fellesarealer er røykfrie.

  • +Avfallshåndtering
  • +Boder
  • +Fellesvaskeri
  • +Heis
  • +Internett
  • +Parkering
  • +Strøm og energi
  • +Sykkelparkering
Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
*Unitas 101 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 102 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 103 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 104 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 105 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 106 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 107 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 108 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 109 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
*Unitas 110 U Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 19 5240 5320
Unitas 101 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 102 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 103 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 104 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 105 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 106 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 107 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 108 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 109 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 110 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 111 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 112 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 113 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 114 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 115 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 19 5240 5320
Unitas 116 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 5240 5320
Unitas 117 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 118 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 119 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 120 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 121 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 122 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 123 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 124 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 125 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 126 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 127 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 128 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 129 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 201 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 202 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 203 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 204 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 205 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 206 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 207 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 208 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 209 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 210 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 211 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 212 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 213 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 214 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 215 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 19 5240 5320
Unitas 216 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 5240 5320
Unitas 217 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 218 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 219 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 220 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 221 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 222 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 223 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 224 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 225 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 226 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 227 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 228 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 229 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 230 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 301 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 302 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 303 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 304 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 305 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 306 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 307 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 308 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 309 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 310 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 311 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 312 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 313 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 314 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 315 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 19 5240 5320
Unitas 316 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 5240 5320
Unitas 317 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 318 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 319 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 320 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 321 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 322 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 323 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 324 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 325 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 326 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 327 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 328 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 329 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 330 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 401 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 402 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 403 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 404 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 405 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 406 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 407 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 408 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 409 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 410 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 411 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 412 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 413 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 414 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 415 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 19 5240 5320
Unitas 416 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 20 5240 5320
Unitas 417 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 418 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 419 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 420 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 421 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 422 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 423 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 424 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 425 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 426 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 427 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 428 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 429 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120
Unitas 430 Hybel med eget bad, kjøkken i kollektiv 14 5040 5120