Tilrettelegging ved funksjonsnedsettelse

tor. 15 sep.
Unsplash/Boligartikler/pexels-marcus-aurelius-4063493_vbhpqy

Ved alle våre campus finnes det boliger som er tilrettelagt for beboere med funksjonsnedsettelse. 

Gi beskjed om spesielle behov så fort som mulig

Våre nye bygg følger selvsagt alle krav om universell utforming av byggverk, og vi ønsker å tilrettelegge på best mulig måte for de av våre beboere som har spesielle behov.

For oss som tildeler studentboliger i SSN er det viktig å få informasjon om spesielle behov og funksjonsnedsettelse så tidlig som mulig. Helst allerede ved tildelingen av bolig, slik at vi på best mulig måte kan møte våre leietakeres behov.

Informasjon og dokumentasjon

Husk å legge ved både nødvendig informasjon og dokumentasjon på din funksjonsnedsettelse når du søker om studentbolig hos SSN.


I henhold til våre tildelingskriterier stadfestes det under § 5 om Unntakskriterier at "Søkere som av sosiale/medisinske/andre grunner bør få bolig kan prioriteres. Dokumentasjon må foreligge". (§5.1)

Se tildelingskriteriene for SSNs studentboliger.

Rullestolbrukere

For en leietaker som er rullestolbruker settes leien ned til samme leie som for en tilsvarende enhet med mindre areal i samme bygg. Gi oss beskjed om de behov du har for tilpasinger så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan søke å finne gode løsninger.

Hørselshemmede

Alle Universitetet i Sørøst-Norges bygg er koblet opp til tjenesten "Mobilarm". Kort fortalt er "Mobilarm" en nasjonal tjeneste som gjør at publikum kan registrere sine mobiltelefoner gratis, og motta varsling fra alle registrerte bygg i hele landet. Ved brannalarm gjøres det søk i byggets område, og registrerte brukere som befinner seg der, mottar varsling.

SSNs studentboliger kan også kobles opp mot "Mobilarm". Dersom du har behov for slik tilrettelegging, setter vi stor pris på å få denne informasjonen allerede ved levert søknad, slik at vi på best mulig måte kan legge til rette for dette i tildelingen av bolig.

I alle våre nybygde boliger tas det hensyn til akustikk.

Synshemmede

Nedsatt synsevne eller blindhet krever oversiktlige planløsninger for å gjøre det enklere å orientere seg i bygningen. God visuell kommunikasjon og belysning er også viktig når vi arbeider med å gjøre våre studentboliger tilpasset synshemmede. Gi oss beskjed om du har behov for ytterligere tilpasninger.

Miljøhemminger

Astmatikere, allergikere, lungesyke og personer med andre former for nedsatt immunforsvar bes også gi beskjed om spesielle behov ved søknad om studentbolig. Vi vil tilrettelegge etter beste evne. Våre nye studentboliger bygges i massivtre som bidrar til et sunt inneklima, og er dermed et godt alternativ for personer med miljøhemminger.

Les også om tilrettelegging i studiesituasjonen.