Levering av nøkkel - når og hvor?

ons. 07 des.
Unsplash/Boligartikler/Flytte inn og ut/pexels-george-becker-792034_eay3wx

Alle nøkler og nøkkelkort skal leveres innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag. Du kan enten levere nøkkel i servicekontoret eller i en av våre dropboxer.

Når leverer jeg nøkkelen?

Frist for levering av nøkkel er innen klokken 10:00 på kontraktsdagen. Vi minner om at hybelen din skal være tømt og rengjort når du leverer nøkkelen.

Husk at du i henhold til leiekontraktens punkt 5.4 er forpliktet til å betale husleie så lenge kontrakten løper, selv om du flytter ut før siste kontraktsdag.

Åpningstider og lokasjon for SSNs servicekontorer

Her finner du åpningstider og lokasjon til ditt lokale servicekontor. Vi har betjente servicekontorer på alle campus utenom Rauland.

Hvor leverer jeg nøkkelen?

  • Nøkkel/nøkkelkort leveres på ditt lokale servicekontor innenfor våre åpningstider.

  • Dersom din siste kontraktsdag er i en helg, på en helligdag, feriedag eller du ikke får levert nøkkelen innenfor åpningstidene i servicekontoret, kan du levere nøkkelen i en av våre dropboxer:

VIKTIG om bruk av dropbox for nøkkellevering!

Nøkler og alt annet som leveres i våre dropboxer MÅ ligge i navnet konvolutt.

Finn din nærmeste dropbox her:

Grivi:

  • Henting: Til høyre utenfor inngangen til fellesrommet, vis a vis postkassene (du må ha en kode til nøkkelboksen).

  • Levering: Innenfor den lille døren inn til fellesrommet, under branntavla.

Breisås:

  • Henting og levering: På den lille røde bygningen ved parkeringsplassen i Elgfaret. Dropboxen henger under taxiskiltet.

Campus Bø Studentboliger:

Rett innenfor hovedinngangen til bygg 28 (i første etasje).

Inne i universitetsbygningen:

Det finnes også en postkasse til høyre for døra inn til SSNs servicekontor, som er beliggende inne i universitetsbygningen ved hovedinngangen og USNs servicetorg. Denne er tilgjengelig i USN Campus Bø sine åpningstider.

Moov In:

Merket dropbox ved postkassene.

Øvre Sund:

Merket dropbox ved postkassene i Tutus, Domi og Unitas.

Kirkegata:

Merket dropbox ved hovedinngang hybler.

Papillon: 

Merket dropbox ved postkassene.

Vestsiden: 

Ved oppslagstavle i gangen i Silva.

Høgås:

Brevluke i dør til driftsbygningen.

Sætre:

Merket dropbox ved postkassene.

Jotunveien:

Brevluken i døren til vaktmesternes kontor i Jotunveien 20.

Campus Kjølnes:

Postkassen merket Dropbox som henger på vaskerommet.

Campus Ringerike Studentboliger, Luna:

Merket dropbox ved postkassene.

Kontakt:

Bjørgulf Askvik på tel:905 21 349.

Campus Vestfold Studentboliger:

Merket dropbox på vaskerom 1. etg. Delta.

Klokkergården:

Brevluke i døren til teknisk rom i kjelleren på Myra.

Åsgårdstrand:

Brevluke i veggen til vaktmesterbod (mellom Madonna og Pikene på broen).

Kaldnes Brygge:

Brevluke i vegg til vaktmesterrom 1.etg.

Fagerlund Studentboliger:

Postkasse på vaskeriet.

Gebyr for manglende nøkkel

  • Om nøkkelkort ikke er levert innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag, utstedes det gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

  • Dersom nøkkel ikke er levert innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag, må det byttes sylinder og leietaker vil bli fakturert for sylinderbytte, samt gebyr for tap av nøkkel.

Se prislisten.