Levering av nøkkel - når og hvor?

man. 14 feb.
Unsplash/Boligartikler/Flytte inn og ut/pexels-george-becker-792034_eay3wx

Alle nøkler og nøkkelkort skal leveres innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag. Du kan enten levere nøkkel i servicekontoret eller i en av våre dropboxer.

Når leverer jeg nøkkelen?

Frist for levering av nøkkel er innen klokken 10:00 på kontraktsdagen. Vi minner om at hybelen din skal være tømt og rengjort når du leverer nøkkelen.

Husk at du i henhold til leiekontraktens punkt 5.4 er forpliktet til å betale husleie så lenge kontrakten løper, selv om du flytter ut før siste kontraktsdag.

Åpningstider og lokasjon for SSNs servicekontorer

Her finner du åpningstider og lokasjon til ditt lokale servicekontor. Vi har betjente servicekontorer på alle campus utenom Rauland.

Hvor leverer jeg nøkkelen?

  • Nøkkel/nøkkelkort leveres på ditt lokale servicekontor innenfor våre åpningstider.

  • Dersom din siste kontraktsdag er i en helg, på en helligdag, feriedag eller du ikke får levert nøkkelen innenfor åpningstidene i servicekontoret, kan du benytte en av våre dropboxer.

Gebyr for manglende nøkkel

  • Om nøkkelkort ikke er levert innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag, utstedes det gebyr i henhold til gjeldende prisliste.

  • Dersom nøkkel ikke er levert innen klokken 10.00 på siste kontraktsdag, må det byttes sylinder og leietaker vil bli fakturert for sylinderbytte, samt gebyr for tap av nøkkel.

Se prislisten.