Regler og priser

Bolig og ordensreglement 
Tildelingsreglement (PDF 86 kb).
Innholdet i leiekontrakten.

Prisliste

Flyttegebyr Kr 500
Ikke student-tillegg Kr 500 månedlig tilleggsgebyr
Innlåsing dagtid vaktmester/husvert Kr 200 (etterfakturert) 
Innlåsing S.O.S Event Security AS, kl 22:00-07:30 Kr 685 (etterfakturert) 
Kjøp av vaskekort Kr 150 (verdi kr 50)
Vaskekort (kun Åsgårdstrand ved campus Vestfold) Kr 50 dep + kr 120 for 10 vask
Leie av motorvarmer pr sesong (kun Klokkergården, Vestfold) Kr 600
Leie av parkeringsplass (kun Campus Ringerike og Papillon) Kr 800 pr mnd
Tap av nøkkel - ikke system Kr 150
Tap av postkassenøkkel Kr 100
Tap av systemnøkkel Kr 500
Bytte av sylinder Kr 750
Tapt/ødelagt nøkkelkort Kr 100
Ekstra nøkkelkort, maks 2 stk pr leietaker Kr 100
Gebyr når nøkkelkort mangler etter utflytt Kr 100
Tekstilpakke Kr 475
Ødelagt router Kr 250
Hytteleie ordinær helg Svarstad Kr 1300/1500 + kr 650 vask
Hytteleie ordinær helg Norefjell Kr 1300/1500 + kr 600 vask
Hytteleie ukedag Kr 375/450 + kr 600/650 vask
Hytteleie ferie per døgn Kr 600 + kr 600/650 vask
Rengjøring fellesrom Kr 430 per time
Purregebyr 1. gang * Kr 67 (via Sergel)

*Det sendes bare ut ett purregebyr fra Sergel før beløpet sendes til rettslig inkasso.
Med forbehold om endringer i prisliste.