Alfa

Priser fra kr 4270,-

Bygg i 2 etg med 6 parleiligheter og 16 hybler fordelt på 8 dubletter.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Alfa 101 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 102 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 105 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 106 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 107 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 108 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 110 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 111 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 13 2-roms leilighet 32 7900
Alfa 14 2-roms leilighet 32 7900
Alfa 19 2-roms leilighet 32 7900
Alfa 201 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 202 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 205 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 206 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 207 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 208 Hybel i dublett 8 4330
Alfa 210 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 211 Hybel i dublett 7 4270
Alfa 23 2-roms leilighet 32 7900
Alfa 24 2-roms leilighet 32 7900
Alfa 29 2-roms leilighet 32 7900