Alfa

Bygg i 2 etg med 6 parleiligheter og 16 hybler fordelt på 8 dubletter.

Husleien inkluderer strøm og oppvarming via nærvarmeanlegg.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Strøm inkludert
Alfa 101 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 102 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 105 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 106 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 107 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 108 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 110 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 111 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 13 Parleilighet 32 7780
Alfa 14 Parleilighet 32 7780
Alfa 19 Parleilighet 32 7780
Alfa 201 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 202 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 205 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 206 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 207 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 208 Hybel i dublett 8 4260
Alfa 210 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 211 Hybel i dublett 7 4200
Alfa 23 Parleilighet 32 7780
Alfa 24 Parleilighet 32 7780
Alfa 29 Parleilighet 32 7780