Når du skal flytte ut

Ønsker du å flytte fra en av våre studentboliger, er det en del ting som må gjøres før du kan flytte ut.

Gå gjennom denne sjekklista når du vil flytte ut:

Feil og mangler

Før du flytter ut må du melde inn eventuelle feil og mangler i boligen. Dette gjør du ved å logge inn på Min side.