Si opp leiekontrakten? Husk tre måneders oppsigelsestid.

tir. 01 aug.
Studentbolig/Diverse illustrasjonsfoto/Even Lundefaret/DSC_1968_kdlmpj

Du sier opp leieforholdet ditt med oss ved å logge deg inn på Min side og gå inn på Mitt leieforhold hvor du registrerer oppsigelsen din. Oppsigelsestiden er tre - 3 - måneder.

I leiekontrakten står det følgende om oppsigelse:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.

  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen tre måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 

  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 - tre - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 

  4. Oppsigelsen registreres via Min side. I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 

  5. Dersom leietaker dør, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

Egne regler ved hovedopptaket

Egne regler gjelder dersom du har signert en leiekontrakt med oss før hovedopptaket til Samordna opptak (som er innen 20. juli), og ikke kommer inn på studiet.

Du kan nemlig kansellere leieavtalen på Min side innen 31. juli og bli fristilt fra kontrakten din.

Les mer om kansellering/fristillelse fra kontrakt.

Flytte ut før sommeren og søke på nytt

Dersom du sier opp og flytter ut av en av SSNs studentboliger etter 15. april, for så å søke om å leie studentbolig hos oss igjen fra høstsemesteret, gjør vi deg oppmerksom på at du vil stille nederst på ventelisten. Du kan derfor oppleve at det tar lengre tid å få tildelt en ny studentbolig.

Les mer om prioriteringsrekkefølge ved tildeling av studentbolig under §4 i tildelingskriteriene våre.