Si opp leiekontrakten?

man. 02 mai
Unsplash/Boligartikler/pexels-vlada-karpovich-4050290_r8pkfk

Du kan si opp ditt leieforhold ved å logge deg inn på Min side og gå inn på Mitt leieforhold hvor du registrerer din oppsigelse. Oppsigelsestiden er tre - 3 - måneder.

I leiekontrakten står det følgende om oppsigelse:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.

  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen tre måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 

  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 -tre - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 

  4. Oppsigelsen registreres via Min side. I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 

  5. Dersom leietaker dør, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

Egne regler ved hovedopptaket

Egne regler gjelder dersom en har fått tildelt bolig før hovedopptaket til Samordna opptak, for så å få vite at studieplass ikke er innvilget. Leieavtaler inngått fra 1. august kan da kanselleres ved å kansellere avtalen på Min side eller sende skriftlig melding til [email protected] innen 31. juli.

Les mer om kansellering før 31. juli.