Si opp leiekontrakten?

ons. 08 feb.
Unsplash/Boligartikler/pexels-vlada-karpovich-4050290_r8pkfk

Du kan si opp ditt leieforhold ved å logge deg inn på Min side og gå inn på Mitt leieforhold hvor du registrerer din oppsigelse. Oppsigelsestiden er tre - 3 - måneder.

I leiekontrakten står det følgende om oppsigelse:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.

  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen tre måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 

  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 - tre - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 

  4. Oppsigelsen registreres via Min side. I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 

  5. Dersom leietaker dør, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

Egne regler ved hovedopptaket

Egne regler gjelder dersom en har fått tildelt bolig før hovedopptaket til Samordna opptak, for så å få vite at studieplass ikke er innvilget. Leieavtaler inngått fra 1. august kan da kanselleres ved å kansellere avtalen på Min side eller sende skriftlig melding til [email protected] innen 31. juli.

Les mer om kansellering før 31. juli.

Flytte ut før sommeren og søke på nytt

Dersom du sier opp og flytter ut av en av SSNs studentboliger etter 15. april, for så å søke om å leie studentbolig hos oss igjen fra høstsemesteret, gjør vi deg oppmerksom på at du vil stille nederst på ventelisten. Du kan derfor oppleve at det tar lengre tid å få tildelt en ny studentbolig.

Les mer om prioriteringsrekkefølge ved tildeling av studentbolig under §4 i tildelingskriteriene våre.