Oppsigelse

man. 20 des.

Oppsigelse registrerer du ved å logge deg inn på Min side og gå inn på Mitt leieforhold. Oppsigelsestiden er tre - 3 - måneder.

I leiekontrakten står det følgende om oppsigelse:

§ 4 Leieforholdets varighet

  1. Leieavtalens varighet er regulert i avtalens § 1.

  2. Leietaker plikter å søke om ny tildeling av kontrakt eller melde utflytting innen tre måneder før kontrakten utløper. Overholdes ikke fristen kan boligen bli tildelt en annen søker. 

  3. I kontraktsperioden kan leieforholdet sies opp av leietaker med en oppsigelsesfrist på 3 -tre - måneder regnet fra den siste dag i måneden. 

  4. Oppsigelsen registreres via Min side. I oppsigelsesmeldingen skal ny adresse oppgis. 

  5. Dersom leietaker dør, har både dødsboet og utleier rett til å si opp kontrakten med lovlig frist jfr Husleieloven § 9-10.

Egne regler ved hovedopptaket

Egne regler gjelder dersom en har fått tildelt bolig før hovedopptaket til Samordna opptak, for så å få vite at studieplass ikke er innvilget. Leieavtaler inngått fra 1. august kan da kanselleres ved å kansellere avtalen på Min side eller sende skriftlig melding til [email protected] innen 31. juli.

Les mer om kansellering før 31. juli.

Uoppsigelige kontrakter for internasjonale studenter

Internasjonale studenter tildeles kontrakter som er uoppsigelige, og som varer til 30. juni eller 31. juli, basert på studentens ønske.

Er du usikker på hva som gjelder i din kontrakt? Les §4 i leiekontrakten din, hvor du finner korrekt informasjon om ditt leieforholds varighet.