Signering av kontrakt

Du kan signere på følgende måter:

  • Elektronisk signering med BankID.

Om du ikke har mulighet til å signere elektronisk:

  • Skriv ut kontrakten, signer for hånd og send i posten.
  • Skriv ut kontrakten, signer, scan og returner på e-post.

Vår kommunikasjon foregår via e-post. Sjekk at epost fra Studentsamskipnaden ikke havner i spam, da kan du miste viktig informasjon.

Dersom du har bodd hos oss før, må alle tidligere husleier være betalt før du får tildelt en ny enhet.

Husleien regnes fra datoen kontrakten starter, selv om du flytter inn senere.

Har du spørsmål knyttet til dette kan du sende en e-post til [email protected]

Signert leiekontrakt, men kom ikke inn på studiet?

Dersom du har fått tildelt studentbolig og har signert leiekontakten, men ikke kommer inn på studiet ditt etter hovedopptaket til Samordna opptak 20. juli, kan du fristilles fra kontrakten ved å gi oss beskjed innen 31. juli. 

Hva er en husleiekontrakt?

En husleiekontrakt er en skriftlig kontrakt mellom utleier og leietaker. Leiekontrakten inneholder informasjon som leietaker må lese og godkjenne før den underskrives av begge parter. Når leietaker har signert og gitt sitt samtykke i kontrakten, er begge parter bundet til avtalen til kontrakten utløper. Leietaker er selv ansvarlig, og plikter å forholde seg til avtalens innhold.