Skilnan

Priser fra kr 8120,-

Leilighetsbygg med fire familieleiligheter.

Energiforbruk til oppvarming av leiligheten og varmtvann leveres via nærvarmeanlegg og er inkludert i husleien. Energiforbruk ut over dette vil fra 1.8.2021 komme som et fast tillegg på husleiefakturaen.

Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Skilnan 9 A Familieleilighet 55 8000 8120
Skilnan 9 B Familieleilighet 65 8500 8620
Skilnan 9 C Familieleilighet 65 8500 8620
Skilnan 9 D Familieleilighet 55 8000 8120