Såta

Priser fra kr 7770,-

Leilighetsbygg med seks parleiligheter.

Energiforbruk til oppvarming av leiligheten og varmtvann leveres via nærvarmeanlegg og er inkludert i husleien. Energiforbruk ut over dette vil fra 1.8.2021 komme som et fast tillegg på husleiefakturaen. For Såta 3 og 5 er denne løsningen gjeldende fra 1.7.2021.


Dokumenter
Enheter i bygget
Navn Type Størrelse Pris Ny pris Strøm inkludert
Såta 1 Parleilighet 48 7730 7770
Såta 2 Parleilighet 48 7730 7770
Såta 3 Parleilighet 48 7730 7770
Såta 4 Parleilighet 48 7730 7770
Såta 5 Parleilighet 48 7730 7770
Såta 6 Parleilighet 48 7730 7770