Semesteravgift

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for alle studenter som melder seg opp til eksamen.

Maskineri

Avgiften skal blant annet dekke driften av en del av SSNs tilbud. Semesteravgiften til SSN er fra 1.1.2019 kr 550,- per semester. 

(I tillegg kommer kopi- og utskriftsavgift og den frivillige SAIH-avgiften slik at totalsummen på innbetalt semesteravgift blir kr 929,- For nettstudenter, som ikke betaler for utskrifter, er totalsummen er kr 769,- ). 

Semesteravgiften vurderes hvert semester og kan endre seg.

Semesteravgiften du betaler til SSN benyttes blant annet til:

  • Drift av SSN Helse (psykologer og samtaleterapeuter)
  • Refusjon av helseutgifter
  • Medlemskap i Norsk Studentorganisasjon
  • Tilskudd til studentorganisasjoner
  • Tilskudd til studenthus
  • Tilskudd til idrettslag og idrettstilbud
  • Tilskudd til kulturarrangementer

USN har ansvar for innkreving og registrering

Det er utdanningsinstitusjonen som står for innkreving og registrering av semesteravgiften. Hvis du har spørsmål om innbetaling, frister, bekreftelse på at du er registrert som student og lignende må du derfor ta kontakt med studiestedet ditt og ikke SSN.

Betalingsfrister: 

  • 1. september for høstsemesteret
  • 1. februar for vårsemesteret

Lurer du på om betalingen din er registrert? Kontakt USNs servicetorg på din campus:

Du kan lese mer om semesteravgiften på USN sine nettsider.