Semesteravgift

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift som innkreves av alle studenter ved Universitetet i Sørøst-Norge. Avgiften skal blant annet dekke driften av en del av Studentsamskipnadens tilbud. Semesteravgiften er fra 1.1.2019 kr 550,- per semester.

Semesteravgiften benyttes blant annet til:

  • Drift av SSN Helse (psykologer og samtaleterapeuter)
  • Refusjon av helseutgifter
  • Medlemskap i Norsk Studentorganisasjon
  • Studenthytter
  • Tilskudd til studentorganisasjoner
  • Tilskudd til studenthus
  • Tilskudd til idrettslag og idrettstilbud
  • Tilskudd til kulturarrangementer

Du kan lese mer om semesteravgiften på USN sine nettsider.