Organisering og styre

Studentene bestemmer! Av SSNs styres ni medlemmer, har studentene fem studentvalgte representanter, som også inkluderer styreledervervet.

Organisering

SSN er et eget rettssubjekt, og er registrert i Brønnøysundregistrene. Det øverste organet i SSN er styret. Styret har ni medlemmer. Fem er valgt av studentene, to er ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og to er ansatte i SSN. I følge Lov om Studentsamskipnader har studentene rett til å ha styreledervervet, om de ønsker det. 

Administrerende direktør er øverste leder av organisasjonen og rapporterer til styret. Organisasjonen består ellers av ulike divisjoner på nivået under direktør.

Medlemmer i styret 2019/2020

Styreleder:
Thérèse Verheyleweghen (studentrepresentant)
E-post: styreleder@ssn.no

Styrets nestleder:
Helena Maria Schäffer (studentrepresentant)

Styremedlemmer:
Veronika Gran (studentrepresentant)
Haydarali Nawrozi (studentrepresentant)
Balsharan Pal Kaur (studentrepresentant)
Johnny Thorsen (ansattrepresentant USN)
Tone Jøran Oredalen (ansattrepresentant USN)
Benjamin Bergerud Brenden (ansattrepresentant SSN)
Siri Berglia Hovind (ansattrepresentant SSN)
Synnøve Sunne Hasslan (vararepresentant for studentene)

Administrasjon

Studentsamskipnaden har en administrasjon/stab som yter tjenester til hele organisasjonen. Administrasjonen består av funksjoner knyttet til personalforvaltning, økonomi, IT, kommunikasjon, studentrelasjoner, HMS og styresaksadministrasjon .