Organisering og styre

Studentene bestemmer! Av SSNs styres ni medlemmer, har studentene fem studentvalgte representanter, som også inkluderer styreledervervet.

Organisering

SSN er et eget rettssubjekt, og er registrert i Brønnøysundregistrene. Det øverste organet i SSN er styret. Styret har ni medlemmer. Fem er valgt av studentene, to er ansatte ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og to er ansatte i SSN. I følge Lov om Studentsamskipnader har studentene rett til å ha styreledervervet, om de ønsker det. 

Administrerende direktør er øverste leder av organisasjonen og rapporterer til styret. Organisasjonen består ellers av ulike divisjoner på nivået under direktør.

Medlemmer i styret 2020/2021

Styreleder:
Reidar Skoglund-Jørgensen (studentrepresentant)
E-post: [email protected]

Styrets nestleder:
 

Styremedlemmer:
Hyndla Anais Aira (studentrepresentant)
Chalak Kadri (studentrepresentant)
Aleksander Flaktveit (studentrepresentant)
Johnny Thorsen (ekstern representant, oppnevnt av SDSN)
Ingvild Marheim Larsen (USN)
Per Eirik Lund (USN)
Lisbeth Varpe (ansattrepresentant SSN)
Cecilie Grut (representant SSN)
Håvar Bettum (1. vararepresentant for studentene)

Administrasjon

Studentsamskipnaden har en administrasjon/stab som yter tjenester til hele organisasjonen. Administrasjonen består av funksjoner knyttet til personalforvaltning, økonomi, IT, kommunikasjon, studentrelasjoner, HMS og styresaksadministrasjon.